Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Buyout / mogna bolag

Kapital för att bli dominerande global aktör

Bolag som etablerat sig kan få hjälp att ta ytterligare kliv i sin utveckling tillsammans med olika typer av private equity-bolag.Även statliga pensionsfonder kan vara med och investera i denna fas. Sjätte AP-fonden är fokuserad på onoterade mogna bolag med tillväxtpotential, företrädesvis tillsammans med andra aktörer.

growth-453479_1280

Exempel på aktörer med inom Buyout och kapital till mogna bolag:

IK Investment Partners (IK) är en europeisk investerargrupp fokuserad på investeringar i Norden, DACH–regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz), Frankrike och Benelux.

EQT
är ett riskkapitalbolag i norra Europa med cirka 20 miljarder Euro i förvaltat kapital. EQT:s affärsidé är att investera i medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA.

Nordic Capital är ett riskkapitalbolag med inriktning på lånefinansierade företagsuppköp i den nordiska regionen.

FSN Capital är ett nordisk riskkapitalbolag, baserat i Danmark, Norge och Sverige. FSN investerar i bolag med värderingar mellan €50 – €250 miljoner.

Altor Equity Partners AB är ett riskkapital-bolag med säte i Stockholm. Altor investerar i medelstora bolag i Norden.

Sequoia Capital är en riskkapitaljätte från Silicon Valley. Förutom att de investerat i GoogleYahoo!PaypalAirbnb, har de även investerat i svenska bolag, som KlarnaStardoll och Truecaller.

Sjätte AP-fonden, AP6 är en långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. Fonden förvaltar idag 22,1 miljarder kr.

 

 


 

UIC hävdar inte på något sätt att detta är en komplett och heltäckande förteckning över alla olika typer och möjlighet till finansiering. Det kan även finnas vissa felaktigheter i definitioner och förteckningar över olika typer av finansieringsmöjligheter. Vi hoppas trots detta att det kan vara er till hjälp för att komma igång med förberedelserna för att söka finansiering, som en del i er företagsutveckling.