Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Expansion av företag

Fas där företaget växer och är i behov av ytterligare kapital för att finansiera ökad produktionskapacitet, marknads- och produktutveckling. Företaget kan ha nått en nivå där man gör nollresultat eller genererar vinst.

Kapital för att expandera och skala upp verksamheten och försäljningen, ofta på en internationell marknad.

Paradoxalt nog kan det vara lättare att ta in investeringskapital om 50.000.000 kr än 500.000 kr. Det finns en rad privata VC-bolag och även statliga fonder som är intresserade att investera mycket pengar i bolag som visat att de kan lösa ett angeläget problem och att de har förmåga att växa snabbt.expansion

Statliga aktörer finns i form av Almi Invest, Industrifonden och vissa regionala tillväxtfonder som Inlandsinnovation och Norrlandsfonden.

Fouriertransform är exempel på ett statligt VC-bolag med uppdrag att stärka den svenska industrins internationella konkurrenskraft.

VC-bolagen är oftast mycket aktiva i sitt ägande och tillför såväl kapital som branschkunskap, strategi och kontakter. Kapitalet investeras mestadels via olika fonder. VCs saminvesterar ofta och tar normalt inte större ägarandel än 30 procent.

Traditionella banklån och nyemissioner till befintliga aktieägare eller ”börs”introduktioner är också ett alternativ i denna fas.

Exempel på aktörer i expansionskapitalfasen:

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag.

Industrifonden är en av Sveriges största och mest erfarna investerare i tillväxtföretag.

Inlandsinnovation investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige (de sju nordligaste länen).

Fouriertransform är ett statligt VC-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder stärka det svenska industriklustrets internationella konkurrenskraft. Fouriertransforms strategi är att investera kapital och att vara aktiv ägare i företag med innovativa och kommersialiserbara produkter inom tillverkningsindustrin.

Saminvest är ett nybildat bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten. De ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallad ”fond i fond”-metodik. Äger numer de två ovanstående Innlandsinnovation och Furiertransform.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner.

Creandum finansierar nordiska teknikbolag.

Healthcap investerar i life science bolag.

Northzone investerar i snabbväxande teknikföretag som söker expansionskapital.

Atomico investerar i teknikbolag över hela världen. Atomico, grundat av Niklas Zenström,  har internationella team som hjälper teknikbolagen att växa och bli globalt ledande.

Standout Capital investerar i teknikbolag med omsättning på mellan 50-100 miljoner. Affärsmodellen skall vara skalbar och bolaget skall kunna visa upp en historisk tillväxt på minst 15% per år.

Varenne är ett investmentbolag som investerar i nordiska entreprenörbolag som befinner sig i tillväxt.

Sunstone Capital med huvudkontor i Köpenhamn investerar i life sciece och teknikbolag med stor internationell tillväxtpotential.

SEB Venture Capital investerar i innovativa bolag med exceptionell tillväxtpotential.

Nexit Ventures har sitt säte i både Norden och Sillicon Valley. De fokuserar på mobila och trådlösa innovationer och går in såväl tidigt som i mer mogna bolag.

Provider investerar långsiktigt och brett i bolag som kan befinna sig i olika utvecklingsskeden. De vill ha minst 10% av ägarskapet.

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Triton är ett stort investmentbolag som investerar i medelstora bolag i norra Europa.

 

UIC hävdar inte på något sätt att detta är en komplett och heltäckande förteckning över alla olika typer och möjlighet till finansiering. Det kan även finnas vissa felaktigheter i definitioner och förteckningar över olika typer av finansieringsmöjligheter. Vi hoppas trots detta att det kan vara er till hjälp för att komma igång med förberedelserna för att söka finansiering, som en del i er företagsutveckling.