Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Sådd

Företagsfas med forskning, bedömning och utveckling av ett initialt koncept innan företaget har nått startupfasen.

Kapital till verifiering av affärsidé och eventuellt bolagsstart

Såddkapital

Att gå till sin bank och be om att få låna pengar till sin fantastiska affärsidé är knappast någon idé om ni inte är beredd att låna ytterligare på ert boende eller sätta andra reella tillgångar i pant. Det finns dock olika former av mer eller mindre statliga pengar som är öronmärkta för att verifiera olika affärsidéer. En relativt ny företeelse är att ni även kan få privatpersoner att på mer eller mindre ideell basis bidra med pengar och support till ert projekt, så kallad Crowdfunding.

businessman-432661_1280

Statliga bidrag för investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag finns från tid till annan att hitta hos länsstyrelserna eller regionförbunden. Dessa finansieringsprogram är oftast i sin tur finansierade av Tillväxtverket.

Almi kan bevilja förstudiemedel för att verifiera innovativa idéer i projektfasen. Det ekonomiska stödet kan användas för att köpa externa tjänster. Beloppet för det ekonomiska stödet kan skilja sig åt mellan regioner och är vanligen max 25 000-50 000 kronor. Dessutom distribuerar ofta Almi olika bidragscheckar åt LänsstyrelsenTillväxtverket och VINNOVA.

Vissa privatpersoner så kallade affärsänglar kan vara intresserade av att vara med i ett mycket tidigt skede.

Offentliga bidrag

Länkar till bolag/organisationers specifika program för SÅDD

UIC kan ge verifieringsstöd i form av bidrag till UIC-bolag.

Almi Företagspartner erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.
Om Almis lån
Almi i Uppsala
Almi i Stockholm Södermanland

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan. Hitta VINNOVAS öppna och kommande utlysningar.

Innovativa Startups 2018 är ett program där du kan få finansiering för både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Det finns två typer av stöd. Dels för Internationalisering och dels för Digitalisering. Stödet söks via Tillväxtverkets regionala partner. I Uppsala är det Region Uppsala.

Verifiering för tillväxt (VFT)
Syftet är att effektivisera processen för kommersialisering av forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.
Stöd till verifiering är uppdelat i utlysningarna VFT-1 och VINN-Verifiering (VFT-2). VFT-stödet distribueras i Uppsala av UU Innovation och SLU.

VFT-stödet distribueras i Södertälje av KTH.

Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Hitta tillväxtverkets öppna utlysningar och kommande utlysningar.

Några stöd som kan sökas från Tillväxtverket är Regionalt företagsstödRegionalt investeringsstöd och Affärsutvecklingscheckar.

EIT Health erbjuder upp till 50.000 EUR för utvecklingsprojekt inom hälsoområdet.

SWElife stödjer innovationer och samarbeten inom Life Science-området.

PTS Innovationstävlingtvå gånger per år arrangerar Post- och telestyrelsens en innovationstävling. Där kan företag och andra organisationer ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling eller studier inom elektronisk kommunikation.

UU Innovation hjälper forskare och studenter att kommersialisera sina idéer och resultat. Hos UU Inovation får du professionellt stöd i den tidiga affärsutvecklingen. Kostnadsfritt och konfidentiellt.

Venture Cup är Sveriges största tävling för dig som vill utveckla din affärsidé och starta företag. Tävlingen startades 1998 av McKinsey & Company och har en stark historia av att hjälpa och lyfta fram nya affärsidéer och företag.

Region Uppsala  har omkring 8 miljoner kronor i statliga medel som kan fördelas för regionala tillväxtåtgärder (1:1-medel).

Internetfonden tar emot ansökningar om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Har ni en bra idé är ni välkommen med en ansökan under någon av Internetfondens ansökningsomgångar!

Länsstyrelsen kan ge olika regionala företagsstöd beroende på var du bedriver ditt företagande, exempelvis i Uppsala och Södermanland.

Arbetsförmedlingen erbjuder hjälp med att få din affärsidé prövad samt stöd vid start av företag.

Naturvårdsverket kan ge bidrag till olika naturvårdande verksamheter.

Jordbruksverket kan ge stöd och bidrag för start och investering i företag som utvecklar landsbygden.

Kulturrådet ger bidrag för att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen samt främja spridning och läsning ges stöd till produktion av kulturtidskrifter, i tryckt och digital form.

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet.

Nordic Environment Finance Corporation NEFCO beviljar lån och finansierar miljöprojekt. Verksamheten är inriktad på projekt som uppnår kostnadseffektiva miljöfördelar i hela den nordiska regionen.

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet.

Nordic Innovation delar ut bidrag till projekt med stark nordisk förankring och global potential.

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför etablering i ett land utanför EU och EFTA. Nopef beviljar villkorslån som kan konverteras till ett stöd då förstudien är avslutad.

EU-kommissionen kan skjuta till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi.

Tidiga affärsänglar

Angel I AB hjälper till att kommersialisera idéer genom att koppla ihop sitt nätverk av investerare med nystartade innovationsföretag i sådd- eller start up-fas. Normalt rör det sig om 200 tsek till 2 msek per företag för 10-20% av företagets aktier.

Connect erbjuder processen Språngbrädan®  som vänder sig till dig som driver tillväxtföretag i ett tidigt skede. Vi hjälper dig finslipa ditt affärscase och din presentation gentemot en investerare med målet att pitcha för Uppsala Investerarnätverk, ett nätverk Connect driver som består av ca 45 affärsänglar. Connect är en ideell organisation som drivs utan vinstsyfte. Se även CONNECT Uppsala / CONNECT öst.

crowd

Crowdfunding

Svenska:

FundedByMe erbjuder tre typer av crowdfunding, baserade på delägande, lån eller belöning.

Internationella:

Kickstarter är kanske den största och mest kända crowdfundingplattformen. Kan nu även sortera ut specifikt svenska projekt.  Profilerar sig mest mot så kallade kreativa projekt inom konst, humor, hantverk, dans, design, mode, film, spel, journalistik, musik, fotografi, förlagsverksamhet, teknik och teater.

IndieGoGo startade 2008 och är nu en global plattform. De accepterar alla projekt utan utvärdering, kostar dock mer än Kickstarter om man inte lyckas uppnå finansieringsmålet.

Crowdcube en engelsk plattform för entreprenörer som vill ha kapital genom finansieringsformen crowdfunding i form av delägarskap, så kallad equity crowdfunding.

Fundable fokuserar enbart på företagsidéer. Finansieringsprojektet blir endera belöningsbaserat eller baserat på delägarskap.

Rockethub erbjuder crowdfunding till projekt från alla delar av världen.

Pozible är en australiensisk crowdfundingsite som vänder sig till en internationell publik med alla typer av projekt och idéer.

UIC hävdar inte på något sätt att detta är en komplett och heltäckande förteckning över alla olika typer och möjlighet till finansiering. Det kan även finnas vissa felaktigheter i definitioner och förteckningar över olika typer av finansieringsmöjligheter. Vi hoppas trots detta att det kan vara er till hjälp för att komma igång med förberedelserna för att söka finansiering, som en del i er företagsutveckling.