Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Tidig tillväxt

Fas där företaget har avslutat produktutvecklingen och behöver ytterligare kapital för att inleda eller utveckla kommersiell tillverkning och försäljning. Företaget genererar ofta inga vinster.

Kapital för att accelerera försäljningen och bredda kundmarknaden

Tillväxtkapital

Efter att affärsidén är verifierad och ni har visat att det finns kunder som är beredda att betala pengar för er produkt eller tjänst då börjar ni bli intressanta för en bredare grupp av investerare som VC–bolag och olika investeringsfonder. Ni kanske har tagit in någon miljon kr och breddat ägande med privatinvesterare men behöver nu mer kapital för att växa.

Statliga Industrifonden söker drivna entreprenörer med företag som har stor tillväxtpotential och kan hävda sig på en internationell marknad. Fonden går in med mellan 5 till 100 miljoner kronor i sina investeringar. Från statligt håll kan även Energimyndigheten och Vinnova agera i tillväxtfasen. Vinnova finansierar framför allt forsknings- och utvecklingsprojekt som är innovativa, vilket betyder att det ska bygga på ny kunskap, ny teknik eller ny tillämpning.

Tillväxt

Exempel på aktörer med tillväxtkapital:

VINNOVA – Finansierar forsknings- och innovationsprojekt genom utlysningar i sin programverksamhet

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag.

Tillväxtverket har Affärsutvecklingscheckar för stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet.

Första entreprenörsfonden investerar i tidiga tillväxtföretag. Investeringarna kommer att ske i ett flertal branscher. Utöver detta kommer investeringar att ske i olika faser i bolagens utveckling.

Karolinska Developments mål är att skapa värde för patienter, forskare, investerare och samhället genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning.

Next2be startades av Bengt Ågerup 2011 och är hans privata investmentbolag som gör investeringar i bioteknik.

Industrifonden är en av Sveriges största och mest erfarna investerare i tillväxtföretag.

Moor Capital investerar i entreprenörer med viljan och förmågan att förverkliga spännande idéer till lönsamma företag. I första hand satsar Moor på digitala innovationer med disruptiva affärsmodeller.

Creandum investerar i nordiska teknikbolag. Investeringarna kan vara från ett par hundratusen euros upp till 10 miljoner euro.

Northzone investerar i såväl tidiga investeringsskeden som i bolag som söker tillväxtfinansiering. Alla Northzones partners har egen entreprenörserfarenhet samt omfattande ”venture capital” erfarenhet och ett betydande internationellt nätverk för att effektivt stötta utvecklingen av snabbväxande teknikföretag.

Augmenta investerar i tidiga skeden i företag med unika produkter och stor tillväxtpotential.

Conor investerar tidigt i teknologibolag med hög tillväxtpotential.

HealthCap investerar i life science bolag.

SEB Venture Capital investerar i innovativa bolag med exceptionell tillväxtpotential.

Verdane capital är en nordisk investerare med fokus på energi, ICT och industri.

Google Venture investerar i för Google icke strategiska investeringar.

MicroVentures är en mix av VC och crowdfunding.

Optimizer Invest stöttar bolag med en online baserad tjänst i tidig fas. Grundarna av fonden har bakgrund från bland annat gambling.

Dawn Capital investerar i följande lösningar: finansiella, internetbaserade konsumenttjänster, infrastruktur, mobila och tekniska tjänster. De har bland annat investerat i iZettle.

Mosaic Ventures investerar I bolag som är databaserade och har disruptiva tjänster. Bred investerare som bland annat fokuserar på finansiella tjänster, marknadsplatser, utbildning och hälsa.

Plutus Equities är ett Amerikanskt investmentbolag med Svensk representation. De investerar mellan 100.000 till 1.500.000 dollar i tidiga Hälsa-/Life Science- och ICT-bolag som vill etablera sig på den nordamerikanska marknaden.

Spintop Ventures investerar i tillväxtfasen som den förste institutionella investeraren. Är sedan med bolaget och deltar i efterföljande investeringsrundor.

UIC hävdar inte på något sätt att detta är en komplett och heltäckande förteckning över alla olika typer och möjlighet till finansiering. Det kan även finnas vissa felaktigheter i definitioner och förteckningar över olika typer av finansieringsmöjligheter. Vi hoppas trots detta att det kan vara er till hjälp för att komma igång med förberedelserna för att söka finansiering, som en del i er företagsutveckling.