Flera UIC-bolag listas bland Europas mest innovativa bolag inom hållbar energi


Foto: Techarenan.news. Sverige i topp när EU listar innovativa bolag inom hållbar energi.

Bara jättarna Frankrike och Spanien har fler bolag representerade när EU släpper den senaste listan över de mest kommersiellt attraktiva innovationerna inom hållbar energi. Utav de 34 svenska bolag som är med på den europeiska listan finns det 5 bolag med Uppsalakoppling, det är UIC-bolagen Altris, Graphmatech, Ngenic, Peafowl Solar Power och Percy Roc.

Knappt 250 bolag med olika lösningar inom hållbar energi är listade på ”Accelerating sustainable energy innovations”, framtaget av EU-organet European Institute of Innovation and Technology, EIT. Bland dessa är 34 bolag svenska och det är fler än europeiska stormakter som Tyskland och Nederländerna. Bara Frankrike och Spanien har fler bolag än Sverige listade.

– När internationella jämförelser om innovativa länder görs kommer Sverige återkommande högt och i EU är vi det mest innovativa landet flera år i rad. Vi har en lång tradition av att anamma ny teknik vilket också är av stor betydelse nu när vi befinner oss mitt i flera stora transformationer för näringsliv och samhälle, säger näringsministern Ibrahim Baylan till Techarenan.news i en artikel.

UIC-bolaget Peafowl Solar Power är ett av bolagen på listan och intervjuas även i artikeln.

– Det är en stor möjlighet för oss att få vara med. Dels att synas tillsammans med andra uppmärksammade företag inom hållbar energi och att få exponering utanför Sverige mot den europeiska marknaden, säger medgrundaren Cristina Paun.

UIC-bolag på listan över mest attraktiva innovationer inom hållbar energi i Europa:

  • Altris, energiförvaring: ett nytt sätt att tillverka katoder till natriumjonbatterier. Metoden är billigare och utgår från råvaror som är vanligt förekommande. Natriumjonbatterier är en ny typ av batteri som kan bli mer miljövänliga än dagens litiumjonbatterier. Altris fokuserar på stora stationära batterier som kan lagra överskottsenergi från vind- och solkraft.
  • Graphmatech, industri och transport: har tagit fram Aros Graphene, ett patenterat hybrid-grafenmaterial, som tar vara på grafenets åtråvärda egenskaper utan negativa bieffekter. Materialet har hög elektrisk och termisk ledningsförmåga och hög mekanisk hållfasthet. Graphmatechs teknik har bland annat gjort det möjligt att tillverka en plast med hög elektrisk och termisk ledningsförmåga.
  • Ngenic, bostad: branschledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Tjänsterna och produkterna möjliggör en mer kostnadseffektiv användning av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenätet samtidigt som det ger en ökad komfort för slutkonsumenten.
  • Peafowl Solar Power, solar PV: en helt ny typ av solceller som ger el genom att nanopartiklar vibrerar. Solcellen kan därmed bli helt genomskinlig och ge ström även i ljusfattiga förhållanden. Företaget siktar på att solcellerna ska användas för att driva iot-produkter, ex: sensorer, eller dynamiska fönster som anpassar ljusinsläppet efter solljuset utomhus.
  • Percy Roc, industri: använder sig av mikrovågsteknologier för energieffektiva, miljövänliga och hållbara industriprocesser. Företaget utvecklar nu en lösning baserad på maskininlärning/AI som ökar produktiviteten vid tillverkning av kolfiberkompositer och som minskar energiförbrukningen med upp till 90 %.

 

Sverige är ett erkänt framgångsrikt land gällande innovationer och rankas som bästa nationen enligt European Innovation Scoreboards innovationsindex. UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer. UIC erbjuder innovativa startups och tillväxtföretag inom alla branscher skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk och finansiering som krävs för att utvecklas och nå en internationell marknad.

Samtliga bolag har fått affärsutvecklingsstöd genom något eller flera av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup, UIC Business Build och UIC Business Accelerator, eller samverkansprojektet Swedish Scaleups.

Se hela listan och läs artikeln från Techarenan.news här.

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se