Företagare får hjälp av experter för att klara sig ur krisen


Foto: Hasselströms. Jonas Listenius är en av de rådgivare som stöttar företagare genom Företagsakuten

Företagsakuten i Uppsala erbjuder kostnadsfri rådgivning till företagare för att mildra de negativa effekterna av coronakrisen. Jonas Listenius är en av flera experter som genom Uppsala kommun och Uppsala Innovation Centre ställer upp som rådgivare vid sidan av sina ordinarie uppdrag för att stötta företagarna.

– För de flesta företagare handlar det om att hitta ett sätt att klara den här akuta situationen, säger han.

Som företagare i Uppsala eller Knivsta kommun med upp till 50 anställda kan du genom Företagsakuten få upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning och handledning från ett brett nätverk av experter inom olika områden. Det kan exempelvis handla om att ta fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter, personal, juridiskt stöd och att ställa om affärsmodellen. Du får också vägledning i hur du kan ansöka om statliga stödåtgärder.

Jonas Listenius är en av affärscoacherna som ställer upp i Företagsakuten. Han har lång erfarenhet som anställd i olika ledande positioner och har de senaste sex åren själv varit verksam som egenföretagare och konsult. Därigenom har han byggt upp en bred kunskap och vana att hantera affärsstrategiska frågor och blivit förtrogen med småföretagarens många utmaningar.

De frågor som Jonas får i Företagsakuten handlar om allt ifrån att se över företagets strategi till att försöka arbeta ned kostnader eller helt enkelt orientera bland de stödpaket som myndigheter erbjuder.

– Så enkla saker som att anpassa sin preliminärdeklaration efter rådande omständigheter kan göra stor skillnad för likviditeten i ett mindre företag som drabbats av krisen, men är inte nödvändigtvis det första en egenföretagare tänker på när stressen och paniken tar överhanden, säger han.

Vilka är deras största utmaningar?

– För många är den största utmaningen att ordinarie efterfrågan helt eller delvis har försvunnit och att förändringen har gått så oerhört snabbt. De som tidigare kom till skobutiken för att prova ut skoinlägg kanske tillhör riskgruppen och får nu hålla sig på hemmaplan i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. På en extremt kort tid har många gått ifrån att varit välmående företag med en trogen kundkrets, till att se efterfrågan helt eller delvis försvinna.

På vilket sätt har du kunnat guida dem till lösningar?

– Jag tror att den största nyttan jag och mina kollegor har kunnat göra är att finnas tillhands, att de som drabbats har någon som lyssnar och bryr sig. I de flesta fall har företagarna själva suttit inne med många svar, men där jag som utomstående har kunnat vara till hjälp och stöd genom att helt enkelt lyssna och hjälpa till att paketera deras tankar och idéer. Konkret har jag utgjort moraliskt stöd och bollplank när det gäller att omförhandla hyran, hjälpt till att hitta och få ned icke livsnödvändiga kostnader samt lotsat rätt i kontakten med myndigheter och de stöd som finns att få.

– Jag vill också lyfta de goda exempel som jag sett från företagens omgivning, exempelvis hyresvärden som lät en företagare avsluta kontraktet för en av två lokaler i förtid och därmed kanske direkt kunde bidra till att företaget överlever. Någonstans plockar den här krisen även fram det bästa i många och det är fantastiskt kul att se.

Hur mår företagarna?

– Många känner en stor stress över situationen. Samtidigt uppfattar jag det som att det fortfarande finns en långsiktig optimism. För de flesta företagare handlar det om att hitta ett sätt att klara den här akuta situationen. Där finns det en hel del hjälp att få och där kan vi på Företagsakuten förhoppningsvis bidra till att behålla lugnet, se skogen för alla träden och balansera kortsiktiga åtgärder med att fatta långsiktig sunda beslut.

Har du några tips för företagare i rådande läge?

– Akut hjälp finns att få! Tillväxtverket, Skatteverket och inte minst Uppsala Kommun har alla på sina webbsidor bra sammanställningar över de stöd som går att söka och som man med lite tålamod kan läsa sig till. Därutöver handlar det om att behålla lugnet och tänka på både kort och lång sikt. För den som kan hitta formerna för att övervintra finns trots allt ljuset i tunneln, vi kommer ju förr eller senare att återgå till någon form av vardag.

– Sedan uppkommer det faktiskt också möjligheter i de nya vanor som genom krisen så smått börjat få fäste och mycket väl kan bli bestående. Jag tänker exempelvis på den redan pågående digitaliseringstrenden som jag tror ytterliga kommer att påskyndas av detta. För den som lyckas tänka i nya banor och hitta nya former att nå ut till sina kunder så finns fortfarande en marknad att nå. Marknaden har inte försvunnit, men efterfrågan har i många fall flyttat på sig och ser nu lite annorlunda ut.

 

Företagsakuten svarar vardagar mellan 08.00–20.00

Företagsakuten är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Knivsta kommun och Uppsala Innovation Centre som en del av de åtgärdspaket som kommunerna erbjuder drabbade företag.

Har du fått eller riskerar du att få ekonomiska problem till följd av pågående kris? Har du upp till 50 anställda? Har ditt företag säte i Uppsala eller Knivsta Kommun? Kontakta naringsliv@uppsala.se, varje vardag mellan 08.00 och 20.00. Du kan även ringa 018-727 00 00 mellan 08.00 och 17.00.

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se