Från mikrovågsteknik till mobila cykelverkstäder bland 20 startups i UICs affärsutvecklingsprogram


​20 startups med innovativa och skalbara affärsidéer arbetar under våren, med stöd av företagsinkubatorn UIC, att verifiera att affärsidén har potential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag. Ovanifrån: UIC Business Startup, UIC Business Build

Mobila cykelverkstäder, mikrovågsteknologi för materialbehandling och ny typ av miljövänliga natriumbatterier. Det är några av de affärsidéer från 20 startups som antagits till två av företagsinkubatorn och acceleratorn UICs affärsutvecklingsprogram i Uppsala.

20 startups med innovativa och internationellt skalbara affärsidéer har blivit antagna till vårens andra omgång av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build. Företagen och teamen kommer under våren bland annat att arbeta med att verifiera att affärsidén har marknadspotential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag.

UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader. Deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att deras produkt eller tjänst löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter identifierar de hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas.

UIC Business Build vänder sig till redan startade bolag, eller till startups på väg mot bolagisering. Genom workshops och seminarier ger programmet deltagarna en ökad insikt och förståelse för bland annat affärsutveckling, finansiering, marknadsföring och vad som krävs för att bygga en trovärdig och realistisk plan för att nå framgång.

Deltagarna får också träna på att pitcha sin affärsidé inför framtida möten med exempelvis kunder eller investerare. De får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

Programmet avslutas med att alla deltagare ställer ut och demonstrerar sina affärsidéer på UIC Demo Day 18 juni.

 

Lista på startup-bolag i vårens omgång av UIC Business Startup:

Comple 
Compele tar fram en flygande arbetslampa, ett trådbundet varningsljus, för blåljuspersonal under räddning och vägarbete, och ger nödvändig effekt och kraftigt ljus under flera timmar.

FarmPhar​ma
FarmPharma utvecklar ett läkemedel för nötkreatur som ska minska behov av antibiotika i produktionsdjur och därmed inte skapa mer antibiotikaresistens som även drabbar människor och tar cirka en miljon människoliv i världen varje år.

Habitfix
Habitfix är en digital tjänst, applikation, där användaren får ett personligt program för att minska beroende av sociala medier.

Lihoza Biomedical
Lihoza Biomedical skapar ett nytt elektroniskt implantat som reglerar blåsans tömning för inkontinenta

Mjöl
Mjöl tar fram en maskin som förpackar mjöl på ett lufttätt sätt vilket ökar hållbarheten och minskar risk för skada på paketet.

Pick-A-Pike
Pik-A-Pike utvecklar ett verktyg för datainsamling på gädda för forskning, förvaltning och ett hållbart sportfiske.

Rodson
Rodson utvecklar en ny mekanism som kommer att underlätta och spara tid åt alla klockanvändare.

Scienc​e Market Uppsala
Science Market konstruerar och levererar vetenskapliga experiment för att på ett underhållande och pedagogiskt sätt visualisera vetenskapliga koncept.

Trailer Save
Trailer Save utvecklar ett nytt sorts broddskydd för att spara tid och motverka skador på golv i hästtransporter.

Valhal Connectivity
Valhal tar fram en ny optisk läsare utvecklad med marknadens senaste Ai/IoT teknik som möjliggör avläsning av analoga mätare ochdärmed kan effektivisera digitaliseringsprocessen inom till exempel vatten- och energisektorn.

Vilu tech
Vilu Tech utvecklar en ny sorts skridskoskena för hockey och bandy. Med ett för marknaden nytt material tillsammans med ett unikt framställningssätt ska det höja prestandan och förbättra glidet.

 

Lista på startup-bolag i vårens omgång av UIC Business Build:

Altr​is 
Altris tillhandahåller ett nytt katodmaterial för natrium-jon batterier som består enbart av vanligt förekommande ämnen som är helt miljövänliga.

Arreton Labs
Arreton Labs har som målsättning att ta det bästa av Business Process Management till universitetsvärlden genom produkter som förbättrar effektiviteten i forskning, vilket leder till bättre resultat för forskare, universitet och samhälle.

Beotop Inno​vation
Exploatering av teknik för trådlös optisk datakommunikation (s.k. asymmetrisk FSO). Med Beotops tekniska metod uppnås även spårbarhet och kontroll av industriella operationer.

Enphasy
Enphasys tillhandahåller tjänster för att utvärdera resultatet av orala läkemedels formuleringar. Målet är att påskynda läkemedelsutvecklingen och att ge patienter tillgång till lämpliga orala läkemedelsprodukter. Enphasys erbjuder en rad olika toppmoderna in vitro-analyser som utvärderar prestationen av olika orala läkemedelsformuleringar i mag-tarm kanalen.

FoodFighters
FoodFighters är en digital marknadsplats för dagligvaruhandel; en Pricerunner för mat med smarta filter för klimat, pris, rättvis handel och hälsa.

Liq​way
Liqway utvecklar ett verktyg som för bort vatten från arbetsområde i till exempel fjärrvärmerör, och på så sätt möjliggör svetsning.

Nanosized
Nanosized möjliggör lönsam masstillverkning av nanochips genom att tillhandahålla unikt nano-rent vatten, NPW™, för tillverkningsprocessen av halvledare.

Pedal R​epublic
Pedal Republic har skapat en digital tjänst för en mobil cykelverkstad som kommer till dig på ett klick, oavsett om din cykel står på jobbet, city eller hemma.

Perc​yR​oc
PercyRoc använder sig av mikrovågsteknologier för krossning och sprängning av sten och malm vilket avsevärt kan effektivisera gruv- och mineralförädlingsindustrin. PercyRoc kan skapa ett paradigmskifte för gruvindustrin för att förbättra effektiviteten av borrning, malmprovning och andra mineralförädlingsprocesser.

För mer information: 
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel070-851 97 04
E-postvedrana.ilic@u​ic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se