Från virusfria syrsor till effektiv smärtbehandling bland 23 startups i UICs affärsutvecklingsprogram

23 startups med innovativa och skalbara affärsidéer kommer under våren att med stöd av företagsinkubatorn UIC verifiera att affärsidén har potential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag. Ovan: UIC Business Build, nedan UIC Business Startup. Foto UIC.

Certifieringsverktyg inom hästskötsel, virusfria syrsor för matproduktion, flytande energiplattform och diagnosverktyg för effektiv smärtbehandling. Det är några av de affärsidéer från 23 startups som antagits till två av företagsinkubatorn och acceleratorn UICs affärsutvecklingsprogram i Uppsala.

23 startups med innovativa och internationellt skalbara affärsidéer har blivit antagna till vårens omgång av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build. Företagen och teamen kommer under våren bland annat att arbeta med att verifiera att affärsidén har marknadspotential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag.

UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader. Deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att deras produkt eller tjänst löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter identifierar de hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas.

UIC Business Build vänder sig till redan startade bolag, eller till startups på väg mot bolagisering. Genom workshops och seminarier ger programmet deltagarna en ökad insikt och förståelse för bland annat affärsutveckling, finansiering, marknadsföring och vad som krävs för att bygga en trovärdig och realistisk plan för att nå framgång.

Deltagarna får också träna på att pitcha sin affärsidé inför framtida möten med exempelvis kunder eller investerare. De får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

Programmet avslutas med att alla deltagare ställer ut och demonstrerar sina affärsidéer på UIC Demo Day 10 april.

 

Lista på startup-bolag i vårens omgång av UIC Business Startup:

Beotop Innovation
Beotop etablerar en ny kommunikationsteknik, trådlös datakommunikation med hjälp av ljus, s.k. asymmetrisk Free Space Optical (FSO) communication, för industrin.

Co-Properties Nordic
Med nytt tänk och teknik tar Co-Properties crowdfunding till fastighetsbranschen – företaget gör det möjligt för småsparare att investera i specifika bostadsfastigheter tillsammans.

Dreamscape
Dreamscape har tagit fram en ny teknik för att välja ljudbok: en röst aktiverar användarens egna äventyrs ljudbok – till att börja med för att hjälpa människor att bilda goda sovvanor genom gamification, men också en ny underhållningsplattform.

Kylcylinder
Kylcylinder är en ny typ av behållare för att förlänga hållbarheten för blodprover under transport enligt särskilda krav i sjukhusmiljön.

Manta Wind
Manta Wind har tagit fram en ny, flytande energiplattform.

Nanosized
Nanosized jobbar med att ta fram en ny standard för verifiering och storleksbestämning av nanopartiklar i rena miljöer med huvudinriktning på halvledarindustrin.

NoNoRank
NoNoRank är en säker portal som tillhandahåller en sökmotor samtidigt som användaren behåller integritet och säkerhet under GDPR-kraven, stoppar internetkakor och profiler och avvisar reklam.

TEMA Biotechnologies
Utvecklar en ny teknik för att amplifiera detekteringssignaler från DNA-konjugerade läkemedelsmolekyler med låg molekylvikt, vilket detekterar hur en ny läkemedelskandidat interagerar med dess avsedda målprotein.

Virusfria Syrsor
Virusfria Syrsor odlar och säljer syrsor fria från virus för matproduktion samt erbjuder service för hälsokontroll av uppfödningspopulationer.

Tag-ON
Tag-ON utvecklar molekylspecifika verktyg för avbildning av bioaktiva substanser i vävnadssnitt samt detektion i kroppsvätskor. Verktygen ska underlätta sjukdomars karaktärisering, diagnos och prognos.   

TenPenny TV
TenPenny TV är en ny reklamfri videoplatform. Likt YouTube, men finansierat av mikrobetalningar istället för reklam. Resultatet blir bättre betalt för innehållsskapare och en bättre upplevelse för användare.

Innohale
Vaccinering ska vara smärtfri och lätt och allmänt tillgängligt även om det inte finns någon kylning. Andningsorganen har visat sig möjliggöra effektiv leverans av många läkemedelsmolekyler. Innohale jobbar med formuleringar och läkemedelsleveransstrategier för att möjliggöra effektiv immunisering via inandning.

Tvinn
Tvinn är ett innovationsföretag som skapar avancerade system och produkter som bidrar till en mer hållbar framtid. Projektet syftar till att skapa ett IoT-design och testverktyg som kommer att underlätta skapandet av banbrytande greentech-lösningar.

Ångestappen
En lättillgänglig AI-baserad plattform, för självhjälp till den som lider av ångest och ångestattacker. 

 

Lista på startup-bolag i vårens omgång av UIC Business Build:

Hello Colic
Appen Hello Colic stöttar föräldrar vars barn har kolik samt bidrar till att barnen får hjälp snabbare. Hello Colic bekräftar om det är kolik, ger evidensbaserade råd samt hänvisar vidare till professionell hjälp. Hello Colic långsiktiga mål är att bidra till kolikforskning.

DoloRadix
Företaget utvecklar diagnosverktyg och nya behandlingsmetoder för effektiv smärtbehandling.              

Ekosand
Ekosand har tagit fram specialbehandlad sand för konstgjorda gräsplaner och som inte fryser.

GDPR-commander
Webbtjänsten GDPR-Commander är ett verktyg för att hjälpa små och medelstora organisationer uppfylla lagkraven på ett spännande sätt. 

Myntie
Myntie förenklar bidrag till välgörenhet genom att samla in växelpengar när en kund köper något, så att små bidrag i vardagen kan göra stor skillnad för de organisationer du väljer.

Glowbalance
Glowbalance tar fram ett nytt beslutsverktyg för sätt att gestalta globala målen.

Hyperkonkret
Ett individanpassat digitalt verktyg som hjälper föräldrar hjälpa sina barn med skolämnen utifrån barnets egna förutsättningar.

Hästfokus
Hästfokus tar fram ett certifieringsverktyg inom hästskötsel; rådgivning och utbildning inom hästvälfärd.

WW
WWs uppdrag är att förebygga och hjälpa människor som lider av handeksem och handallergier. Genom förädling av diskhandsken kan WW hjälpa den miljon svenskar som lider av både handeksem och den sociala ångesten som sjukdomen medför.

 


För mer information: 
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se