Fullt hus under UIC Demo Day

20 innovativa startups demonstrerade sina affärsidéer under UIC Demo Day i Hubben, Uppsala Science Park, i mitten av april. Hubben fylldes med ett hundratal besökare som ville träffa deltagarna under de timmar som de ställde ut.

Företagen och teamen har under våren bland annat arbetat med att verifiera att affärsidén har marknadspotential, att bygga ett konkurrenskraftigt företag och har fått ökad kunskap om finansiering. Programmet avslutas med UIC Demo Day, där besökare fick möjlighet att mingla med alla bolag och rösta på de idéer som de ansåg vara bäst.

Certifieringsverktyg inom hästskötsel, virusfria syrsor för matproduktion, flytande energiplattform och diagnosverktyg för effektiv smärtbehandling är några av de affärsidéer hos drygt 20 startups som var antagna till vårens första omgång av affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Startup och UIC Business Build.

Programmet UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader och deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att produkten eller tjänsten löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter verifieras hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas. UIC Business Startup är det tidigaste programsteget i UIC.

I UIC Business Build får deltagarna ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Deltagarna tar fram en affärs- och genomförandeplan för att ta nästa steg i affärsutvecklingen och får möjlighet att utöka sitt nätverk med erfarna entreprenörer, investerare och andra experter med stor erfarenhet inom affärsutveckling och företagande.

Deltagarna får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

Läs om bolagen som ställde ut i UICs tidigare pressmeddelande.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se