UIC-bolagen Peafowl Solar Power och ChromoGenics testar solceller i dynamiska glas

Startupbolaget Peafowl Solar Power samarbetar med ChromoGenics för att testa om deras solcellsteknik kan driva dynamiska glas från ChromoGenics. Foto Cecilia Tilli

Ett samarbete ska testa om en ny patenterad solcellsteknik från UIC-bolaget Peafowl Solar Power kan driva dynamiska glas från UICs alumnbolag ChromoGenics.

Under 2019 kommer det Nasdaq-noterade Uppsalabolaget ChromoGenics att testa om deras dynamiska glas kan drivas med högtransparenta solceller. De patenterade cellerna har utvecklats av Peafowl Solar Power, en innovativ cleantech-startup som grundades i Uppsala 2018. ChromoGenics fönster reglerar genomsläpp av värme och ljus och kan spara upp till 50 procent på kostnader för uppvärmning och kylning. Kombinationen av dynamiskt glas och solceller eliminerar behovet av extern strömförsörjning vilket skulle sänka installationskostnader rejält samt även öka flexibiliteten för var fönstren kan placeras.

– Det är en fantastisk möjlighet för oss att arbeta ihop med ett företag som ChromoGenics som har direkt erfarenhet av att skala upp från forskning till industriell produktion. Vi är väldigt ivriga att se hur vår cell presterar när den driver en riktig produkt under verkliga förhållanden. Jacinto Sá, grundare och vd på Peafowl Solar Power.

Cellen som har utvecklats av Peafowl Solar Power har exceptionell designflexibilitet och kan kombineras med olika material och göras i vilken färg eller grad av transparens som helst.

– Det finns ett antal semi-transparenta solceller på marknaden men hittills har ingen av dem kunnat möta de höga krav på transparens som vårt dynamisk glas ConverLight® ställer. Vi ser fram emot att undersöka om det går att kombinera våra teknologier och ta fram en helt unik produkt med stor marknadspotential. Greger Gregard, medgrundare och utvecklingschef på ChromoGenics.

Både Peafowl Solar Power och ChromoGenics har fått affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn och acceleratorn UIC (Uppsala Innovation Centre). Peafowl Solar Power har genomfört UIC Business Startup och UIC Business Build. ChromoGenics har genomfört UIC Business Accelerator och ingår i dag i UIC Alumni. 

För mer information kontakta:
Jacinto Sá, grundare och vd
Peafowl Solar Power
Tel: 018-471 68 06
E-post: jacinto.sa@peafowlsolarpower.com

Jerker Lundgren, vd 
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
ChromoGenics
Tel: 018-430 0430
E-post: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se