Gistvall Holm blir UIC-partner – spetsar UIC-bolagens designstrategier

Gistvall Holm, designstudion som fokuserar på grafisk form och illustration, blir nu partner till företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre. Som partner kommer Gistvall Holm att bidra till att skapa tillväxt hos startups och etablerade företag inom UIC genom expertkunskap inom bland annat varumärke och design.

Gistvall Holm är en designstudio i Uppsala som arbetar renodlat med designproduktion och designstrategi. Utöver rådgivning för startups är Gistvall Holm också engagerade i bolagens utveckling och föreläser i hur man behöver stärka upp sin identitet för att bli ett mer konkurrenskraftigt bolag.

Som UIC-partner kommer Gistvall Holm erbjuda sina tjänster och sin kunskap till startups och tillväxtföretag inom UIC:s affärsutvecklingsprogram, och bidra till att de blir ännu mer attraktiva på marknaden genom att till förmånliga priser bland annat ta fram designstrategi, logotyp, kampanjmaterial och webbdesign.

Henrik Gistvall och Jesper Holm, ägare av Gistvall Holm, tycker att det är extra roligt att hjälpa nya företag att lyckas med förverkligandet av sina idéer.

– Vi har i många år arbetat med startups och ser vikten av att engagera oss i näringslivet, och därför är vi glada över att vara partner till UIC. Det är från de nya spännande entreprenörerna som vi ser framtidens företag och arbetsplatser komma, säger Jesper Holm, delägare på Gistvall Holm.

– Vi är väldigt glada att få hälsa Gistvall Holm välkomna som partner till UIC och ser fram emot att hjälpa entreprenörer att starta, utveckla eller skala upp sin verksamhet tillsammans med dem. Deras styrka inom design och deras drivkraft att hjälpa entreprenörer är en värdefull resurs för UIC-bolagen. Vi vill dra nytta av den erfarenhet som Gistvall Holm har av att jobba med både startups och tillväxtföretag, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC har ett tjugotal partner inom näringslivet som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom sin kunskap och kompetens, bland annat i form av seminarier och individuell rådgivning. UIC:s partner bidrar också till finansieringen av UIC.

 

För mer information: 

Jesper Holm, byråchef, art director och illustratör
Gistvall Holm
Tel: 0733-840915
E-post: jesper@gistvallholm.se

Henrik Gistvall, art director och designer
Gistvall Holm
Tel: 0736-51 03 88
E-post: henrik@gistvallholm.se

Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se