Global kakeljätte investerar i industriell ångåtervinning från svenska Drupps

Grupo Lamosa, en av världens största tillverkare av keramiska material, har investerat i ett system för ångåtervinning från svenska vattenstartupen Drupps för installation i en av deras anläggningar i Peru, som ett led i att nå hållbarhetsmål inom vatteneffektivitet samt för att säkra verksamhetens lönsamhet på längre sikt.

Grupo Lamosa, en av världens största tillverkare av keramiska material, har köpt ett system för återvinning av industriell restånga från uppsalabaserade vattenstartupen Drupps, för installation i en av deras fabriker för tillverkning av kakelplattor i Peru.

Drupps system beräknas återvinna 25 000 ton vatten per år från utsläppsgaser från produktionsprocessen, vilket innebär att ca 40% av allt vatten som släpps ut från fabriken kan återvinnas.

Huvudsyftet med installationen är att hjälpa anläggningen att motverka problem med sin vattenförsörjning genom att kraftigt minska tillverkningens nettovattenanvändning utan att minska produktionstakten.

“Det här är ett viktigt steg för oss i vår ambition att öka effektiviteten i alla våra processer, och att säkra långsiktig livskraftighet i våra anläggningar som hotas av vattenbrist, medan vi samtidigt tar viktiga steg för att nå våra hållbarhetsmål samt skyddar lokalbefolkningen där vi är verksamma”, säger Domenico Casaretto, Country Manager Cerámica San Lorenzo, ett dotterbolag till Grupo Lamosa.

“Lamosas köp av ett fullskaligt Drupps-system för återvinning av industriell vattenånga är en stor milstolpe för oss eftersom det bevisar att industrin ser stark affärslogik i att göra proaktiva investeringar i sin vatteneffektivitet för att skapa motståndskraft mot vattenbristens skadeverkningar, samt för att säkra långsiktig lönsamhet för anläggningar i områden som kämpar med vattenbrist. Vi ser fram emot att arbeta med Grupo Lamosa på deras resa mot ytterligare förbättring av sin vattencirkularitet”, säger Mikael Nolborg, VD på Drupps.

Systemet planeras att installeras och tas i drift under andra halvan av 2024.

Kontakt:
Jonas Wamstad, CMO & Co-Founder
Drupps
jonas.wamstad@drupps.com
+46-(0)708-671138

Om Grupo Lamosa

Grupo Lamosa är ett ledande mexikanskt företag som producerar och marknadsför keramiska plattor, lim, isolering och belysningsmaterial. Gruppen har över 50 produktionsanläggningar i 9 länder, med en nettointäkt på 1 670 miljoner euro (2022). Företagets tillväxt- och expansionsstrategi de senaste åren har positionerat det som en av världens främsta referenser inom keramikindustrin.
Mer information: https://grupolamosa.com/

Om Drupps

Drupps är ett svenskt vatten- och teknikinnovationsföretag och systemleverantör för återvinning av vatten och värme från luftburet avloppsvatten. Drupps, grundat 2019 och en av Sveriges ledande greentech-startups, omdefinierar värdet av industriellt luftburet avloppsvatten som en en outnyttjad potential för minskning av industriell vatten- och energianvändning.
Mer information: https://drupps.com