Ilya Pharma accelererar utvecklingen av snabbare sårläkning

Evelina Vågesjö, grundare och vd Ilya Pharma. Foto: Martina Sjaunja

Ilya Pharma tar fram en ny metod för snabbare sårläkning med hjälp av levande mjölksyrabakterier. Deras första läkemedelskandidat, ILP100, ska nu testas på klinik och utvecklingsprojektet går därmed in i nästa fas. Under hela resan har bolaget varit en del av Uppsalas innovationsstödsystem och nu är det ett av de lovande tillväxtbolagen i företagsinkubatorn och acceleratorn UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator.

Problematiska och oläkta sår är ett stort problem i hela världen och orsakar ett stort lidande. Det är också en bidragande orsak till stor antibiotikaanvändning. För åtta år sedan upptäckte Evelina Vågesjö tillsammans med Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet, och docent Stefan Roos, vid Institutionen för mikrobiologi vid SLU, en möjlig metod för snabbare sårläkning. Nu tar de, med stöd från UIC, sin innovation för accelererad sårläkning i hud och i mag-tarmkanalen in i nästa fas, det vill säga validering i kliniska prövningar. 

Ilya Pharma bildades 2016 och UIC har varit med under utvecklingsresan sedan 2014 då affärsidén var i sin linda. I dag får de skräddarsydd affärsutvecklingssupport genom UIC Business Accelerator som riktar sig till innovativa företag som står inför uppskalning eller en ny internationell marknad och pågår i två till tre år.

– Vi har hållit bra fart genom hela läkemedelsutvecklingsprojektet. Senaste året har vi behövt rekrytera in expertkompetenser och växt en hel del. Vi går nu in i klinisk fas och gör det med ett bra stöd från UIC och ett fantastiskt team, inte bara för studien utan även för den fortsatta utvecklingen mot ett läkemedelsgodkännande som är förutsättningen för att den framtida produkten ska kunna leverera klinisk nytta för patienter, säger Evelina Vågesjö, vd för Ilya Pharma.

Ilya Pharma får genom UIC Business Accelerator individuell affärscoachning av UIC och en handplockad affärscoach från UICs breda nätverk i näringslivet, Patricia Grigolet. Hon har matchats ihop med Ilya Pharma baserat på företagets behov att klara de närmaste milstolparna. Patricia bor i Tyskland och har mer än 25 års erfarenhet från stora läkemedelsföretag och utvärderingar av licensieringsmöjligheter inom biologiska läkemedel. Hon har på senare år stöttat många startups och entreprenörer, framför allt genom europeiska investeringsbanken och Europakommissionen via Executive Agency for SMEs.

– Jag är glad över att vara med i UICs nätverk av affärscoacher inom näringslivet. Det är verkligen en förmån att kunna få följa innovativa tillväxtföretag på deras resa och få dela med mig av erfarenheter och nätverk. Ilya Pharma befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, och vi lyfter också tillsammans blicken framåt några år för att hela tiden ligga steget före. Att vara med och vägleda Evelina Vågesjö och hennes team är inspirerande på alla sätt, säger Patricia Grigolet.

Ilya Pharma var ett av de första bolagen att nyttja möjligheterna i Testa Center på GE Healthcares site under hösten 2018. Testa Center är en nationell testbädd för produktion av biologiska produkter och gav Ilya Pharma möjlighet att tidigt anpassa tillverkningen av ILP100 till industristandard inför deras kommande GMP-produktion.  

 

För mer information, vänligen kontakta:
Evelina Vågesjö, vd
Ilya Pharma
Tel: 070-636 64 94
E-post: evelina.vagesjo@ilyapharma.se

Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC Business Accelerator
UIC Business Accelerator vänder sig till innovativa företag som ska skala upp eller vill söka sig ut på en internationell arena. Affärsutvecklingsprogrammet tar dig, företaget och ditt team vidare med sikte på fortsatt affärsutveckling och kommersialisering av din affärsidé. Förhoppningen är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande affärsutvecklingsprogram, med kvalificerad affärscoachning för att ge teamet ny kunskap, nya insikter och ett utökat nätverk. UIC Business Accelerator sträcker sig normalt över två år men kan i vissa fall utökas med ytterligare ett år. www.uic.se/program/uic-business-accelerator

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se