Indicio Technologies gör framgångsrik exit från UIC

Frans Andersen & David Fagersand tar emot diplom vid exit från UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator
Frans Andersen & David Fagersand tar emot diplom vid exit från UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator

Uppsalaföretaget Indicio Technologies gör nu exit från affärsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, efter att ha fått framgångsrikt skräddarsytt affärsutvecklingsstöd sedan år 2014. Under diplomeringen förra veckan mottog Frans Andersen och David Fagersand beröm och fortsätter sitt arbete med flera av de största svenska börsnoterade bolagen.

Innovativa företag som är redo att skala upp verksamheten kan få stöd från UIC för att växa snabbt, säkert och hållbart. Genom affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator får bolaget individuell coaching från en handplockad affärscoach i näringslivet. Indicio Technologies har tagit del av stöd från UIC sedan de startade sin företagsresa och deltog i första affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Agile, som senare blev UIC Business Startup.

– Utan UICs stöd i startfasen och senare avgörande skeden hade vi inte klarat av att fortsätta utveckla vår idé. De har verkligen stöttat oss från början när vi hade en idé till en färdig produkt och dit vi är idag. Bland annat fick vi stort stöd genom de program som vi gick men även ett stort personligt engagemang från UICs erfarna coacher. Det var väldigt värdefullt i början eftersom det finns så mycket osäkerhet och vägar att ta då, säger David Fagersand, vd på Indicio.

– Vi har verkligen känt oss som hemma hos UIC, i programmen och vid andra tillfällen där vi har fått träffa värdefulla kontakter och lärt oss att minimera riskerna, fortsätter Frans Andersen, produktchef på Indicio.

Indicio tillhandahåller en mjukvara för analys och prognostisering av aggregerad försäljning, marknads- och makroekonomisk utveckling. Indicio automatiserar användningen av avancerade statistiska modeller som byggs av professorer och doktorander inom akademin. Med hjälp av Indicio kan beslutsfattare inom industri och finans applicera de senaste prognos-modellerna från akademin utan förkunskaper i statistik. På så sätt överbryggar Indicio det stora kunskapsgap som tidigare funnits mellan akademi och näringsliv när det kommer till prognostisering. Resultatet är radikalt förbättrade planeringsmöjligheter för svenska och internationella industriföretag och finansiella institutioner.

– Vi är väldigt stolta över att UIC, med vårt nätverk av affärscoacher, har fått stötta Indicio i fem år och att vi har fått följa deras framgång. Resan som de har gjort, med början i sin Master Thesis, till ett framgångsrikt bolag är imponerande. Vi önskar dem all lycka framåt och ser fram emot fortsatt tillväxt i Indicio, säger Patric Karlsson, programchef och ansvarig för UIC Business Accelerator.

UIC Business Accelerator pågår i två till tre år och vänder sig till nyskapande tillväxtföretag som vill växa och nå en internationell marknad. Indicio har fått stöd från UICs affärscoacher med bland annat försäljningsstrategier, affärsutveckling och budgetering av utvecklingskostnader. Bolag som antas till UIC Business Accelerator erbjuds en startinvestering på 500 000 kr från fonden Linnéa Capital. Målet är att förstärka bolagens finansiella situation och öka tillväxtmöjligheterna. 

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Davis Fagersand, grundare och vd
Indicio Technologies
Mobil: 070-667 73 94
E-post: david@indicio.com

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se