Innovativa bolag ökar sin tillväxt i Uppsala


Stardots och Endovascular Development antagna till UIC Business Accelerator

Nu har två nya bolag antagits till UICs acceleratorprogram som stöttar innovativa bolag i Uppsala att skala upp och öka sin tillväxt eller växa internationellt. Programmet erbjuder bolag en unik tillgång till skräddarsydd support och investering på 500 000 kr. De antagna bolagen är Endovascular Development och Stardots.

Till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator antas innovativa bolag som är redo att skala upp verksamheten ytterligare eller hitta en ny marknad. Under programmets gång får innovativa bolag tillgång till specialiserad kunskap utifrån företagets unika behov inom områden som juridik, ekonomi, marknadsföring, ledarskap eller teknik. Nu har life science-bolaget Endovascular Development och E-hälsobolaget Stardots antagits.

Endovascular Development har tagit fram en ny sorts expansionskateter för kärloperationer som förbättrar behandlingarna inom endovaskulär kirurgi.

Stardots utvecklar en AI-tjänst (software-as-a-drug) för att optimera vården för Parkinsons-patienter genom att logga utfall på testerna. Den digitala hälsoplattformen kommer att förbättra patienternas livskvalitet avsevärt, sänka behandlingskostnaderna och erbjuda stöd till kliniska prövningar.

– Dessa båda bolag är exempel på hur UIC attraherar innovationer som verkligen kan göra skillnad för samhället i stort och människor som individer. Det skall bli väldigt intressant att få stötta bolagen, dels via acceleratorn men även via kapitaltillskotten som Linnéa Capital erbjuder, säger Patric Karlsson, programchef på UIC.

UIC Business Accelerator pågår i två till tre år och vänder sig till nyskapande tillväxtföretag. Bolagen erbjuds skräddarsytt affärsutvecklingsstöd av handplockade affärscoacher från näringslivet, med specialiserad kunskap utifrån företagets unika behov. Bolag som antas till acceleratorprogrammet erbjuds även en startinvestering på 500 000 kr från Linnéa Capital. Målet är att förstärka bolagens finansiella situation och öka tillväxtmöjligheterna. 

 

För mer information: 
Patric Karlsson, programchef och programansvarig UIC Business Accelerator
UIC
Tel: 0705-45 36 75
E-post: patric.karlsson@uic.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se