Inspirerande startups under UIC Demo Day

20 innovativa startups demonstrerade sina affärsidéer under UIC Demo Day i Hubben, Uppsala Science Park, igår. Hubben fylldes med många besökare som ville träffa deltagarna under de timmar som de ställde ut.

Startupsen från UICs affärsutvecklingsprogram har under våren bland annat arbetat med att verifiera att affärsidén har marknadspotential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag. Under tre månader har de gått från idé till kund och till att utveckla bolaget. Programmet avslutas med UIC Demo Day, ett tillfälle för besökare att mingla med alla bolag och rösta på de idéer som de anser vara bäst.

Mobila cykelverkstäder, mikrovågsteknologi för materialbehandling och ny typ av miljövänliga natriumbatterier är några av de affärsidéer hos 20 startups som var antagna till vårens andra omgång av affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Startup och UIC Business Build.

Programmet UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader och deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att produkten eller tjänsten löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter verifieras hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas. UIC Business Startup är det tidigaste programsteget i UIC.

I UIC Business Build får deltagarna ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Deltagarna tar fram en affärs- och genomförandeplan för att ta nästa steg i affärsutvecklingen och får möjlighet att utöka sitt nätverk med erfarna entreprenörer, investerare och andra experter med stor erfarenhet inom affärsutveckling och företagande.

Deltagarna får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

Mer om startupsen som ställde ut under gårdagens UIC Demo Day finns att läsa i tidigare pressmeddelande.

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se