Investeringar i Uppsalaföretag fortsätter trots pandemin


Foto: Percyroc, Dragos Dancila med prototyp och IR-kamera för styrning av mikrovågsuppvärmning.

Fyra Uppsalaföretag som har antagits till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator har fått investering från Linnéa Capital. Batteriföretaget Altris, life science-bolaget Oncodia, ICT-företaget Stardots och teknikföretaget Percyroc är de som hittills har fått finansiering sedan första omgången i våras. Altris har samtidigt fått investeringar på ca 10 miljoner kronor för att skala upp tillverkningen.

Linnéa Capital erbjuder bolag som antas till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator en startinvestering på upp till 500 000 kronor, med möjlighet till följdinvesteringar direkt från Linnéa Capitals investerare. Målet är att förstärka bolagens finansiella situationer och öka tillväxtmöjligheterna, samtidigt som investerare får tillgång till en bred portfölj av konkurrenskraftiga företag.

– Investeringen från Linnéa Capital hjälper oss att utöka vår IP-portfölj och förverkliga vår tillväxtpotential. Vi utvecklar för en lösning för härdning av kolfiberkompositer där vi kontrollerar mikrovågsuppvärmning med artificiell intelligens – vilket är en riktig ”game-changer” för kompositindustrin, säger Dragos Dancila, styrelseordförande och grundare av Percyroc.

De fyra bolag som har fått finansiering är:

Altris har kommit på ett nytt sätt att tillverka katoder till natriumjonbatterier. Det är ett mer miljövänligt batteri jämfört med dagens litiumjonbatterier. Tillverkningen är billigare och utgår från vanligt förekommande råvaror.

Oncodia utvecklar en regulatoriskt godkänd mjukvara för att hitta behandlingsstyrande mutationer i cancertumörer som möter patientens och vårdens behov av rätt diagnos, snabbhet, och precision. Syftet är att erbjuda rätt behandling till rätt patient.

Stardots utvecklar en AI-tjänst (software-as-a-drug) för att optimera vården för Parkinsons-patienter genom att logga utfall på testerna. Den digitala hälsoplattformen kommer att förbättra patienternas livskvalitet avsevärt, sänka behandlingskostnaderna och erbjuda stöd till kliniska prövningar.

Percyroc använder sig av mikrovågsteknologier för energieffektiva, miljövänliga och hållbara industriprocesser. Företaget utvecklar nu en lösning baserad på maskininlärning/AI som ökar produktiviteten vid tillverkning av kolfiberkompositer och som minskar energiförbrukningen med upp till 90 %.

Dragos Dancila, grundare av Percyroc, har tidigare genomfört UICs två första affärsutvecklingsprogram, UIC Business Startup och UIC Business Build, och är nu antagen till UIC Business Accelerator där de blir tilldelade en affärscoach med särskild kunskap och erfarenhet av de behov som Percyroc nu står inför.

– Våra affärsaktiviteter bidrar aktivt till flera av FN:s globala mål som att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom att utveckla nya industriella processer som drastiskt minskar energiförbrukningen. Vi bidrar på så vis till klimatförbättringarna genom minskade koldioxidutsläpp inom industrin samtidigt som vi stärker dess konkurrenskraft, fortsätter Dragos.

Målet är att Linnéa Capital ska investera i cirka 20 bolag under de två första åren. Bakom finansieringen till Linnéa Capital står det statliga riskkapitalbolaget Saminvest tillsammans med privata affärsänglar. UIC förvaltar fonden men fortsätter verka neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen.

Samtliga bolag har fått affärsutvecklingsstöd genom något eller båda av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build samt är nu aktiva i UIC Business Accelerator.

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se