Jämställt bland kvinnor och män i UICs program

Abeni Wickham, grundare och vd för Scifree, är en av många kvinnor i UICs olika program. Och hon är i ett bra sammanhang. För första gången är antalet företag som drivs av män och kvinnor som antagits till Uppsala Innovation Centre jämställt. 

– SciFrees mission är att öppna upp forskningen för världen utan kostnad för de som tar del av den. Som VD och grundare är jag motiverad att se till att nästa generation tjejer vet att de kan starta och driva ett framgångsrikt teknikföretag, säger Abeni Wickham.

Sedan drygt ett år tillbaka har vi på UIC utbildat oss genom ”The yes way”, ett utbildningsprogram där inriktningen är att arbeta med jämställdhet och mångfald. Att säga att den här fina trenden beror på bara det är att säga för mycket. Men kanske har det bidragit och hur som helst, ett riktigt roligt och positivt trendbrott.

– Utbildningen har gett oss många viktiga insikter, både om oss själva och om jämställdhet, säger Karin Modéen, vice vd på UIC och lovar att satsningen kommer fortsätta.

Måttet som UIC använder sig för att konstatera jämställdhet är att antalet kvinnliga företagare ska ligga inom spannet 40-60 procent. Samma mått används både av myndigheter och organisationer. 

Om UIC

UIC (Uppsala Innovation Centre) erbjuder individuellt affärsutvecklingsstöd, kunskap, nätverk och finansiering till innovativa startups och tillväxtföretag inom alla branscher. Vi rankas av UBI Global som en av de fem bästa företagsinkubatorerna i världen. Vi arbetar nära näringslivet, bland annat genom ett stort nätverk av affärscoacher och ett tjugotal partner. UIC tar inga ägarandelar och ägs till lika stora delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. Vi ingår i Vinnovas program ”Inkubationsstöd – Excellens”. www.uic.se