Kom igång & utveckla din affärsidé

Har du en riktigt bra affärsidé? Har du upplevt ett problem som du kan lösa? Funderar du på hur du ska komma igång och faktiskt gå från idé till kund?
Vi hjälper dig att utveckla din affärsidé till en validerad verksamhet, steg för steg.

Gå från idé till färdig produkt eller tjänst

I denna film pratar UICs affärsutvecklare om hur du kan komma igång; Prata med personer omkring dig, prata med potentiella kunder, börja skapa produkten, en prototyp, planera för tjänsten, ha mål och milstolpar, bygg en MVP (Minimum Viable Product), jobba iterativt, det vill säga: i omgångar, flexibelt.

Det är viktigt att förstå sina kunder och deras problemet för att utveckla rätt produkt för rätt målgrupp, och därmed undvika att sluta upp med en produkt som du och andra lagt ned tid och pengar på som ingen köper i slutändan.

Kapitel i filmen är:

  1. Introduktion
  2. Bästa sättet att komma igång
  3. Problemet
  4. Prata med människor
  5. MVP & Kompetens
  6. Mål & Delmål
  7. Key Takeaways

Ta kontakt med någon av oss på UIC så kan vi vägleda dig till nästa steg i din företagsresa.