Konsultbolaget Complyit stöttar Uppsalaföretag


Foto: Edvin Helsing. Anna Fernkvist och Sofia Osson, konsultchefer på Complyit som är ny partner till UIC.

Complyit består av ca 90 medarbetare som arbetar mot life science-företag. Nu går de in som ny partner till UIC för att stötta bolag inom bl.a. läkemedel, bioteknik och medicintekniksbranschen. Complyit sticker ut inom konsultbranschen och toppar listorna över de tekniska konsultbolag som har störst andel kvinnor och har blivit utsedda till Gasellföretag 5 år och MästarGasell samt Superföretag 4 år i rad.

Complyit är konsulter inom life science som fokuserar på individen och relationer. Som UIC-partner kommer Complyit erbjuda sin expertis till startups och tillväxtföretag inom UICs affärsutvecklingsprogram. Genom sina tjänster kommer Complyit bidra till att UIC-bolagen blir mer konkurrenskraftiga genom senior expertis inom bland annat kvalitetsfrågor, regulatoriska frågeställningar, projektledning och validering.

– Complyit har kontakt med de flesta stora och medelstora bolagen inom life science i Uppsala, det ska bli roligt att även arbeta mer med helt nystartade bolag inom vår bransch, säger Sofia Olsson, konsultchef på Complyit.

– Med vår breda expertis inom läkemedel och medicinteknik kan vi hjälpa startups att blicka framåt för att förstå, planera och genomföra nästa steg efter den initiala produktutvecklingen eller prototyptillverkningen, fortsätter Anna Fernkvist, konsultchef på Complyit.

Inom Complyit är alla utbildade ingenjörer eller liknande inom till exempel biologi, kemi, process- och materialteknik och har ett brinnande intresse för läkemedel, bioteknik och medicinteknik. För Complyit är kompetens och driv en hygienfaktor och de hoppas kunna bidra till att stärka bolagen inom UIC och skapa framgångsrika life science-bolag.

– Jag är glad att kunna hälsa Complyit välkommen som partner till UIC. Vi bedömer att behovet av Complyits tjänster är stort och det passar väl in då drygt 35 % av bolagen som UIC arbetar tillsammans med, verkar inom life science-branschen. UIC samordnar även en nationell plattform för utveckling av life science-bolag som behöver support, vilket ytterligare breddar nätverket av företag, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

 

För mer information:
Sofia Olsson, konsultchef
Complyit
Tel: 073-508 80 47
E-post: sofia.olsson@complyit.se

Anna Fernkvist, konsultchef
Complyit
Tel: 070-783 08 32
E-post: anna.fernkvist@complyit.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se