Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs medarbetare

Tel. växel: 018-477 04 40
E-post: info@uic.se

 

Bertil Ahlqvist
Business Development Advisor, ansvarig UIC Södertälje
E-post: bertil.ahlqvist@uic.se
Tel: 073-071 54 97

Bertil Ahlqvist arbetar med UIC i Södertälje. Bertil har lång erfarenhet inom life science med ledande befattningar i företag som AstraZeneca och Orexo. Bertil har också arbetat som affärscoach i UIC och hans erfarenhet innefattar marknadsföring, försäljning, ledarskap och affärsutveckling både i stora och små bolag nationellt såväl som internationellt.

Parallellt med uppdraget i UIC arbetar Bertil som verksamhetschef inom Friluftsfrämjandet Region Mälardalen, en region med över 50 lokalavdelningar och 34000 medlemmar.

Per_Bengtsson_150x150Per Bengtsson
CEO
E-post: per.bengtsson@uic.se
Tel: 018-477 04 41

Per Bengtsson har erfarenhet från olika roller i tidiga företag bland annat som grundare, vd och styrelseledamot inom flera olika branscher som t  ex agro, teknik, ICT och livsmedel. Per har haft vd-roller i mer än 20 år.

Tidigare var Per inriktningsstudierektor för teknologi vid SLU och var en av initiativtagarna och grundarna av Entreprenörskolan i Uppsala vid  SLU och Uppsala universitet. Han har även varit enhetschef för forskningsenheten MIBS på SLU och startade Innovationsservice vid SLU för att hjälpa forskare med kommersialiseringsfrågor. Investment manager på SLU Holding och i den rollen en stark påhejare av bildandet av Uppsala Innovation Centre 1999.

Per har varit med och utvecklat dagens UIC-modell från start och vid omstarten av UIC år 2004 gick han in som vd. Sedan dess har han drivit utvecklingen av UICs inkubatorprogram och byggt upp UIC till en av landets främsta inkubatorer. Per är utbildad agronom med maskinteknisk inriktning vid SLU i Uppsala.

Anna Bondeson
Business Development Advisor
E-post: anna.bondeson@uic.se
Tel: 018-477 04 46
Tel: 070-313 8059

Anna Bondeson är affärsutvecklare och ger support till företag och projekt inom främst UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Lab.

Anna kommer närmast från en tjänst som projektledare och affärsutvecklare på startup-bolaget Fertsoft. Där har hon ansvarat för att ta fram nya affärsstrategier inför en internationalisering. Anna har studerat biomedicin samt industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet.

Camilla_Camilton_150x150Camilla Camilton
Program & Information Coordinator
E-post: camilla.camilton@uic.se
Tel: 018-477 04 44
Camilla Camilton kommer närmast från Innovation Akademiska där hon arbetat med information och kommunikation. Camilla är utbildad ekonomiassistent, med lång och bred erfarenhet av administrativt arbete i allt från flyg- till byggbranschen. Hon har drivit eget företag och läst PR på Berghs School of Communications.
Michael Camitz
Senior Advisor Business Development, International Relations
E-post: michael.camitz@uic.se
Mobil: 070-510 17 44

Michael Camitz har under de senaste fyra åren haft flera coachuppdrag åt UICs Accelerator- och Business Prep-bolag.
Han har mer än 20 års erfarenhet som managementkonsult i egen regi och i samarbete med andra konsultnätverk. Uppdragsgivarna har främst funnits inom svenska och Internationella bolag verksamma inom industri-, handel- och hälso- och sjukvårdssektorerna. Den huvudsakliga inriktningen på uppdragen har varit inom affärs- och marknadsutveckling samt strategisk- och finansiell analys.
Mellan åren 2002 och fram till 2012 hade Michael flera företagsledande positioner inom Apoteket AB, bland annat som logistikdirektör, chef och ansvarig för koncernens affärsutveckling samt förberedelse inför omregleringen av den svenska apoteksmarknaden med utförsäljning av två tredjedelar av Apoteket ABs apotek.

Senast har Michael haft en roll som ”Senior Advisor” inom Deloitte ABs konsultverksamhet samt representerat det Texasbaserade företaget River Logic Inc. på den skandinaviska marknaden med introduktion av BI-verktyg för optimering av affärsprocesser.

Lars_Dahlbom_150x150Lars Dahlbom
Business Development Advisor
E-post: lars.dahlbom@uic.se
Tel: 018-477 04 45
Mobil: 070-529 40 21

Lars Dahlbom är programansvarig för UIC Business Startup och för IT-bolagen inom UIC Business Accelerator. Lars har under åren haft flera uppdrag för UIC, Connect och STUNS. Han har bland annat fungerat som affärscoach till UICs Acceleratorbolag, suttit i panelen vid UIC Business Lab-finaler och urvalsforum samt deltagit i investeringsforum.

Lars har tidigare etablerat och ansvarat för Poolias rekryteringsverksamhet av IT-personal till olika bolag i Uppsala. Han har även ägt, utvecklat och drivit olika IT-konsultbolag, bland annat IT-Arkitekterna.

Peter Funning
Business Development Advisor
E-post: peter.funning@uic.se
Mobil: 070-373 93 47

Peter Funning är ansvarig för UICs verksamhet i Östhammar samt verksam i UIC Business Startup. Peter har lång och bred erfarenhet inom affärs-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Han har haft ledande positioner inom försäljning och marknadsföring, och har genom det egna bolaget Funning Konsult arbetat som affärscoach i UIC.

Bakom sig har Peter en lång och gedigen karriär med erfarenhet från ledande roller i företag som Fresenius Kabi, Johnson & Johnson och Bausch&Lomb Nordic samt ett antal styrelseuppdrag.

Karin Modéen
CFO
E-post: karin.modeen@uic.se
Tel: 018-477 04 42

Karin Modéen har tidigare arbetat som CFO/ekonomichef för flygbolaget NextJet, samt senast för Destination Uppsala. I dessa roller har hon haft fullt ansvar för bolagens ekonomifunktion och även övriga administrativa funktioner. Under åren på Destination Uppsala har Karin även ansvarat för projektet Världsklass Uppsala, ett samverkansprojekt mellan kommun, universitet och näringsliv.Tidigare har Karin arbetat i flygbranschen inom en rad olika områden, samt drivit golfbutik i egen regi.

Anders_Nordström_150x150Anders Nordström
Senior Advisor Business Development ansvarig
E-post: anders.nordstrom@uic.se
Mobil: 070-546 38 06

Anders Nordström är ansvarig för UIC Södertälje och programmet UIC Business Accelerator. Anders har en lång och mångsidig erfarenhet från ledande befattningar i globala företag inom life science inklusive internationella uppdrag i USA och Kanada.

Han har innehaft ett antal ledande positioner inom Pharmacia, Pharmacia Biotech (numera GE Healthcare) och bland annat varit vice VD, CFO och även ledamot i styrelsen för Phadia i 15 år och VP Finance and Administration, Pharmacia Canada Inc. Anders har även innehaft posten som VP Finance och Operations inom ArthroCare International.

Sedan 2007 arbetar han som rådgivare och affärscoach i små och medelstora företag huvudsakligen inom life science och från och med 2010 som Senior Advisor Business Development inom Uppsala Innovation Centre. Anders har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och är verksam i flera styrelser, både som ordförande och ledamot.

Helena Ströberg
Business Development Advisor
E-post: helena.stroberg@uic.se
Mobil: 072-577 04 51

Helena Ströberg är programansvarig för UIC Business Lab och UIC Business Prep. Helena har lång och bred erfarenhet inom området life science. Hon har arbetat både med försäljning och marknadsföring, och har god insikt i vad som krävs vid kommersialisering och lansering samt vikten av att förstå kunders behov i ett tidigt skede.

Helena har en MSc i bioteknik vid Uppsala universitet och arbetade därefter som doktorand vid institutionen för naturvetenskaplig mikrobiologi. Karriären fortsatte inom det privata näringslivet som Tech Support Specialist på dåvarande Amersham Pharmacia Biotech (i dag GE Healthcare Life Sciences), som följdes av roller som Key Account Manager och Global Product Manager inom samma bolag.

Helena kommer närmast från en tjänst som Global Brand Manager inom estetik på Galderma med fokus på både B2B (Business to business) och B2C (Business to consumer) på en global marknad.

Stina_Thor_150x150Stina Thor
Marketing & Communications Manager
E-post: stina.thor@uic.se
Tel: 018-477 04 43
Mobil: 070-214 33 24

Stina Thor är marknads- och kommunikationsansvarig på Uppsala Innovation Centre. Stina arbetar både strategiskt och operativt med att stärka UICs varumärke genom bland annat marknadsföring, press, event, nyhetsbrev, trycksaker, webb och sociala medier. Ett viktigt fokus för UIC är dessutom att lyfta fram UIC-bolagen i media och i UICs marknadsföringsmaterial och evenemang.

Stina har många års erfarenhet av att arbeta med marknadsförings- och kommunikationsfrågor inom många olika branscher. Hon har drivit eget företag inom kommunikation och PR och har även tidigare arbetat som PR Specialist på Samsung Electronics Nordic. Dessförinnan har Stina varit PR & kommunikationskonsult på en PR-byrå. Stina har även arbetat som marknadsförare, informatör och projektledare på bland annat DHL Global Forwarding och Standard & Poor’s. Stina har en magisterexamen i Media- och kommunikationsvetenskap från Uppsala Universitet.