Krisen och konsekvenserna, strategier och möjligheterna

Ta det av seminariet i efterhand

Extrainsatt seminarium, 12 maj, ur mini MBA-programmet med anledning av coronakrisen

Coronakrisen håller på att slå sönder vår ekonomi för många år framöver. Krisens konsekvenser både kortsiktigt och långsiktigt är omöjliga att förutse med säkerhet då vare sig samhällsvetare eller naturvetare sett något liknande, men perspektiven är onekligen skrämmande. Nu måste näringslivet anpassa sig för att överleva och utvecklas. Det gäller inte minst alla de unga och hungriga tillväxtföretag som finns i Mellansverige.

UIC, genom Swedish Scaleups, arrangerar en halvdag där flera professorer föreläser och diskuterar coronakrisens inverkan på affärslivet. Vi har bjudit in ledande experter som kommer ge oss en bild av hur situationen kan tänkas se ut i höst och 2021. Under seminariet behandlar vi flera områden, bl.a. kapitalförsörjning, krishantering, internationalisering och relationen mellan riskkapital, affärsänglar och tillväxtföretag. Företagsekonomiska forskare kommer redogöra för olika strategier för hur företag kan hantera kriser, och framför allt en kris som fullständigt dödar marknaden.

Vad vet de medicinska vetenskaperna egentliga om coronaviruset? När kan det finnas ett botemedel och vaccin? Kan viruset tänkas mutera? Kommer det tillbaka i höst och i så fall med vilken kraft? Och sedan? Kan vi redan nu se hur coronakrisen transformerat digitaliseringens och internationaliseringens roll för tillväxtföretagen? Är det början på ett helt nytt sätt att göra affärer globalt? Hur hanterar man personalen när marknaden inte längre finns? Hur arbetar man med marknadsföring och hur styr man företaget?

 

Intresserad?

Digitalt seminarium via Zoom. 12 maj, kl 09.00 – 13.00
Obligatorisk anmälan senast 11 maj kl 16.00, för att få länk till seminariet event@uic.se

 

Kontakt för mer information

Michael Camitz
070-510 17 44
michael.camitz@uic.se

 

Föreläsare

Björn Olsen är verksam som professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala Universitet med inriktningen infektionsmedicin. Han forskar om smittämnena som framför allt förekommer hos djur men som har förmågan att korsa artgränser och infektera människor. Han har under våren varit flitigt förekommande i media med anknytning till den pågående coronakrisen.

Torkel Strömsten är en erfaren föreläsare på bl a IFL:s ledarskapsutbildningar och forskar i skärningen mellan ekonomistyrning och marknadsföring; hur företag hanterar kriser, framför allt när marknaden försvinner. Forskningen rör sig om personalfrågor samt hur ledningen styr företagen genom krisen. Han är docent vid Handelshögskolan och gästprofessor på KTH.

Professor Lars Silver är en ledande företagsekonom med inriktning på kapitalförsörjning för småföretag. Han har under mer än 20 år forskat om business angels, venture capitals och bankers relationer med tillväxtföretag på Umeå universitet. Han är återkommande anlitad föreläsare och konsult av både myndigheter och företag inom sina specialområden.

Martin Johanson forskar om tillväxtföretags internationalisering och är professor vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Han har ett särkilt intresse av hur företag kan etablera sin verksamhet på turbulenta marknader som av olika anledningar genomgår kraftig förändringar. Han har under nästan 30 år verkat som konsult och är en erfaren föreläsare i olika ledarskaps- och tillväxtprogram på IFL och Uppsala universitet.