Länsförsäkringar Uppsala investerar i hållbara UIC-bolag

 
Foto: Joel Grauman, Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala


Länsförsäkringar Uppsala fortsätter engagera sig i det lokala företagslivet och ska genom sitt samarbete med UIC sponsra ett Uppsalabolag med Årets Hållbarhetspris. Priset kommer att tilldelas ett UIC-bolag vars affärsidé är hållbar och går i linje med ett eller flera av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Stipendiet delas ut under UICs årliga Julgransplundring 2021.

Uppsala läns företagsinkubator och accelerator, UIC, genomför årligen sin Julgransplundring med syftet att lyfta entreprenörer och gå igenom föregående års framgångssagor. Två bolag får ta emot Nordeas resestipendium och nya alumnbolag välkomnas. Nytt för i år är Årets Hållbarhetspris på 25 000 kr som UICs partner Länsförsäkringar Uppsala står bakom. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet.

– Vår vision på Länsförsäkringar Uppsala är ”Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar”. Tillsammans med UIC kan vi konkret vara med och bidra till att någon kan förverkliga sin dröm om att starta eller fortsätta utveckla sitt eget företag, säger Joel Grauman, Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Länsförsäkringar och UIC uppmuntrar aktiviteter som har förutsättningar att främja ekonomisk utveckling samt bidra till ett hållbart samhälle. Stipendiet vänder sig till företag som har deltagit i UICs affärsutvecklingsprogram under 2020. Affärsidén ska bidra till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle.

– Entreprenörskap skapar arbetstillfällen vilket är en förutsättning för ett välmående Uppsala län. Sedan 2018 har vi därför valt att investera i hållbara lokala startups med affärsidéer som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är därför väldigt glada att tillsammans med UIC sätta fokus på vikten av hållbara produkter och tjänster, fortsätter Joel Grauman.

Syftet med priset är att ge ett företag extra skjuts i att nå de affärsmässiga hållbarhetsmål som har satts upp. Tillsammans vill Länsförsäkringar och UIC, med Årets Hållbarhetspris, uppmärksamma ett bolag som har uppfyllt kriterierna och därigenom inspirera andra entreprenörer att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. UICs Julgransplundring kommer genomföras 14 januari 2021.

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se