Linnéa Capital redo att investera 150 Mkr i Uppsalabolag


Karin Modéen, CFO/vice vd på UIC och Per Bengtsson, vd på UIC


I oktober beräknas den nya fonden Linnéa Capital att starta med syftet att investera i tillväxtbolag som antas till den internationellt topprankade företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre. Bakom finansieringen står det statliga riskkapitalbolaget Saminvest tillsammans med affärsänglar. Målsättningen är att investera upp till 150 miljoner kronor i UIC-bolag.

 Linnéa Capital kommer erbjuda en investering på 500 000 kronor var till bolag som antas till UICs affärsutvecklingsprogram för tillväxtbolag. Satsningen ska förstärka bolagens finansiella situation och öka tillväxtmöjligheterna för innovativa bolag i regionen. Affärsänglarna ges möjlighet att få saminvesteringsavtal med Saminvest för ytterligare följdinvestering.

– Jag ser fram emot starten av Linnéa Capital som ytterligare kommer förstärka en acceleration av bolagsutvecklingen i vår växande region, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

– Linnéa Capitals styrka är kombinationen av kompetenta affärsänglar, kapital och UICs dokumenterat framgångsrika affärsutvecklingsstöd. Vi bygger nu upp strukturen i fonden och tar in investerare för att kunna starta verksamheten i oktober, tillägger Karin Modéen, CFO och vice vd på UIC.

Nu matchas Saminvests kapital med kapital från privata affärsänglar i Linnéa Capital. Fonden ger möjlighet att knyta an nya investerare och att både erfarna och nya investerare ska arbeta tillsammans för att utveckla konkurrenskraftiga företag. UIC kommer förvalta fonden men fortsätter verka neutrala i satsningen och tar inga ägarandelar i bolagen.

Läs även tidigare pressmeddelande, 150 miljoner kronor till tillväxtföretag inom UIC.

 

För mer information: 
Karin Modéen, CFO och vice vd eller Per Bengtsson, vd
UIC
E-post: karin.modeen@uic.se eller per.bengtsson@uic.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se