Förstärk bolagets finansiella situation

Bolag som antas till UIC Accelerator erbjuds 600 000 kr i startinvestering från Linnéa Capital. Målet är att förstärka bolagens finansiella situationer och öka tillväxtmöjligheterna, samtidigt som investerare får tillgång till en bred portfölj av konkurrenskraftiga företag.

Linnéa Capital investerar i acceleratorbolag

Linnéa Capital

Linnéa Capitals styrka är kombinationen av kompetenta affärsänglar, kapital och UICs dokumenterat framgångsrika affärsutvecklingsstöd. Tillgången till kapital kommer stärka bolagens ekonomi och ge bolagen ännu bättre förutsättningar att lyckas.

Linnéa Capital riktar sig till både nya och erfarna affärsänglar som vill arbeta tillsammans för att utveckla konkurrenskraftiga företag. Målsättningen är att förstärka det finansiella systemet kring en av Sveriges bästa inkubatorer samt ge affärsänglar tillgång till välmående och intressanta bolag.

Bakom finansieringen står det statliga riskkapitalbolaget Saminvest tillsammans med privata affärsänglar. UIC förvaltar Linnéa Capital men fortsätter verka neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen. Linnéa Capital kompletterar UICs modell med tillgång till finansiering.

Saminvest och utvalda affärsänglar gör en satsning på de bolag som uppfyller kriterierna för att antas till UIC Accelerator. Bolagen erbjuds en första investering och utvalda affärsänglar får sedan möjlighet att göra följdinvesteringar tillsammans med Saminvest.

UIC Accelerator

Programmet UIC Accelerator vänder sig till innovativa tillväxtföretag som är redo att skala upp verksamheten eller växa på en internationell marknad. I UIC Accelerator matchas ditt företag ihop med en affärscoach från UICs nätverk.

I UIC Accelerator får du som företagare och entreprenör individuell affärscoachning av UIC och en handplockad affärscoach i näringslivet från UICs breda nätverk. Dessutom har vi ett tjugotal UIC-partner som erbjuder sina tjänster och kompetens till företagets utveckling genom bland annat individuell rådgivning. Vi på UIC tar inga ägarandelar.

Tillsammans sätter vi upp mål och milstolpar som identifierats för att stärka företagets tillväxt. Vi på UIC öppnar upp våra nätverk och delar med oss av kompetens inom UIC, våra affärscoacher och våra UIC-partner så att ditt företag kan växa så snabbt, säkert och hållbart som möjligt. UIC Accelerator pågår i två år.

Antagningen till UIC Accelerator sker fyra gånger per år. Deadline för ansökan 2023 är 1 februari, 1 maj, 1 september och 15 november.

55 %

av portföljbolagen har en kvinna

som medgrundare

100 %

av portföljbolagen bidrar till minst ett

av de globala hållbarhetsmålen

1,2 Mdkr

investerades i UIC-bolag under
föregående år (2022)

Portföljbolag i Linnéa Capital I

Deep Tech
Nytt förnybart katodmaterial som används för nästa generations laddningsbara batterier.


Clean tech
Biologisk analysmetod mäter den totala effekten av skadliga kemikalier i dricksvatten.


Deep Tech
SaaS-lösning för automatisering analys av marknads- och makroekonomisk utveckling.

Deep Tech
Ny teknisk lösning baserad på infraljud, som värmer eller kyler ner material inom industrin.


ICT

Marknadsledande aktör inom digitalisering av djurnäring och journalföring.


Deep Tech

Teknik för textanalys baserat på psykologi och informationsteknik.


Deep Tech

Ny teknik fokuserar mikrovågor för industriell tillverkning av bland annat kompositmaterial.


MedTech

AI-lösning för säker, snabb och automatiserad cancerdiagnostik.


ICT

Mjukvarulösning gör akademisk forskning tillgänglig för alla med minskad arbetsbörda. 


Life Science

AI-tjänst för att optimera vården för Parkinsons-patienter (software-as-a-drug).

ICT

Molnbaserad lösning för att övervaka jordbruk på distans.


ICT

Helhetslösning för begagnathandel som ska motverka bedrägerier och främja handeln


Life Science

Patenterad innovativ mjukgörare för bencement för smärtlindring och stabilisering av frakturer i ryggraden.


MedTech

Regulatoriskt godkänd mjukvara för att hitta och beskriva mutationer i cancertumörer.


MedTech

Mobila elektroniska enheter övervakar biomarkörer för individuell hälsa och kroniska sjukdomar.


MedTech

Zeeds App: Digital plattform för effektiviserad KBT-behandling inom vården.


Beauty

Minolei: Nischat skönhetsvarumärke med innovativa produkter som ger oljefritt resultat.


ICT

Papershive: Kombinerad forskningsplattform hittar, organiserar och delar referenser.