Mercodia och N4 utsedda till MästarGasell av Dagens industri

 

UICs alumnbolag Mercodia och det tidigare UIC-bolaget N4 har utsetts till MästarGasell av Dagens Industri. De båda bolagen är två av Sveriges mest snabbväxande företag och har därmed blivit utnämnda till Di Gasell minst tre gånger.

2019 är jubileumsår för Di Gasell och det firar Dagens Industri med att utse MästarGaseller, det vill säga företag som har blivit Di Gasellföretag minst tre gånger under de 20 år som tidningen har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag. 

Av de drygt 10 000 företag som har utsetts till Gasellföretag sedan starten år 2000 är det endast omkring 1 400 som hör till den exklusiva krets som får kalla sig för MästarGaseller. Två av dessa företag är UICs alumnbolag Mercodia och tidigare UIC-bolaget N4.

Uppsalabaserade Mercodia är ett världsledande bioteknikföretag som utvecklar och producerar laboratorietester. Företaget har en omsättning på över 100 miljoner kronor och är specialister på så kallade ELISA-tester inom forskningsområden som diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. 

N4 i Södertälje erbjuder utveckling, support, service och underhåll av laboratorier och forskningsmiljöer. Deras lean-inspirerande arbetssätt genomsyrar hela deras framgångsrika verksamhet inom tekniksupport.

Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se