Mercodia

Konsten att hålla huvudet i spaningsläge

Mercodia är ett medicintekniskt företag av familjekaraktär som utvecklar och producerar laboratorietester. Det är ett globalt företag med 90 procent internationell marknad och kontor i USA, Frankrike och Sverige där utveckling och produktion är baserad i Uppsala. Målgruppen är forskare, kontraktslaboratorier och stora läkemedelsbolag som bedriver forskning inom till exempel området diabetes.

Unik position på världsmarknaden
– Våra tester används av forskare för att öka sin kunskap om några av våra vanligaste sjukdomar. Testerna är ett verktyg i arbetet med att utveckla insulinprodukter och andra läkemedel och även för att förstå bakomliggande mekanism. Vår framgång är ett resultat av att vi har lyckats utveckla tillförlitliga tester som har förmågan att mäta det man vill mäta. Att våra tester håller hög kvalitet och mäter rätt har gett oss en unik position på marknaden, säger Mona Österberg, vd på Mercodia.

Externt stöd i utvecklingsarbetet
Mercodia startade 1991 och har alltid gjort affärer. Nu står man inför en brytpunkt. Utmaningen är att rusta bolaget för framtiden.

– Att ha någon utifrån att bolla med är avgörande när man är i en utvecklingsfas. Risken att bli för introvert minskar dramatiskt och samarbetet med UIC ger oss stöd att klara utvecklingsarbetet utan att tappa våra kunder på vägen. Vi har under två år arbetat med UIC och UICs affärscoach Bertil Ahlqvist inom UIC Business Accelerator. Ett samarbete som betyder mycket för oss och som hjälper oss att hålla huvudet i spaningsläge, säger Mona.

Att ha stöd av en extern part i ett utvecklingsarbete tror Mona är extra viktigt för företag som precis som Mercodia drivs av entreprenörer.

– Som entreprenör blir man aldrig klar med företagsbyggandet, det finns alltid nya utmaningar och möjligheter. För oss gäller det att hitta en bra balans mellan att dra in pengar till verksamheten, göra affärer och att våga använda pengarna för att utveckla bolaget. Utan att riskera bolagets verksamhet eller vara så djärv att det påverkar de anställdas trygghet. Vi måste våga utan att insatsen blir för hög. Ett jobb där affärscoachen är en viktig partner i jobbet.

Omvärldens agerande påverkar bolaget
Mercodia vill växa till ett framgångsrikt större bolag. Vägen dit är utmanande och utmaningar kommer också utifrån, både från branschen och från myndigheter. Kraven på den typ av tester som Mercodia utvecklar kan komma att för­ändras, och diskussioner förs om ett eventuellt teknologiskifte. Dessutom kan regulatoriska förändringar ske som Mercodia och alla andra aktörer i branschen måste förhålla sig till och följa.

– Med över 70 anställda och en entreprenörs­driven verksamhet
gäller det att kunna utvär­dera sitt eget sätt att arbeta, se vad som behöver förändras. Det är lätt att fastna i egna interna problem och inte se alternativa lösningar. Det gäller också att vara beredd på förändringar utifrån, menar Mona.

Ett framgångsrikt livsverk
Mercodia grundades av entreprenören Erling Holmlund som än i dag är huvudägare och aktiv som styrelseordförande. När Erling startade Mercodia 1991 hade han 20 års erfarenhet av test utveckling från Pharmacia Diagnostics. Satsningen på så kallade ELISA­tester blev en framgång och efterfrågan på Mercodias pålitliga produkter har vuxit stadigt sedan dess. Med ett långsiktigt ägande och organisk tillväxt, till sammans med en stark företagskultur, har Mercodia under alla år skapat en positiv familjär känsla i bolaget.

Mona som själv är delägare och har varit med från start arbetade som produktionschef fram till 2012 då hon fick förtroendet att fortsätta utveckla Erlings livsverk.

– Vi har haft en spännande resa, och resan
framåt ser minst lika spännande ut. I den till­växtfas vi befinner oss nu är det en tillgång att få hjälp och stöd utifrån. Det gör det enklare att hålla fokus och tänka affärsmässigt. Det är så lätt att man fokuserar på det dagliga jobbet och ägnar för lite tid åt att hålla blicken riktad framåt, säger Mona.

www.mercodia.com

Mercodia får stöd i sin affärsutveckling genom programmet