Nätverk för kvinnliga VD:ar och styrelsemedlemmar inom life science kommer till Uppsala

Anna Törner, Cecilia Bröms-Thell och Sarah Lidé är initiativtagare till VILDA

UIC står som värd för nystartat affärsnätverk

Det nystartade affärsnätverket VILDA för kvinnliga VD:ar och styrelsemedlemmar inom life science planerar för fullt sin andra nätverksträff. Den första träffen hölls i Medicon VIllage i Lund tidigare i år och följs nu upp med en träff i Uppsala där UIC står som värd. Syftet med nätverket är att förbättra förutsättningarna för att få fler kvinnor i företagsledande positioner och styrelser inom life science-bolag.

− Vi jobbar mycket aktivt för att säkerställa att de bolag som är del i UICs affärsutvecklingsprogram redan från start ser fördelarna med att ha en företagskultur som främjar mångfald. Det ger företagen bästa förutsättningar i längden eftersom vi vet att mångfald också gynnar företagens framtida lönsamhet och tillväxt. Därför stöttar vi
helhjärtat ett initiativ som VILDA, säger Niclas Stjernberg, VD UIC.

Ett förtroendefullt forum för kvinnor i ledande positioner

Bakom initiativet står Anna Törner, Cecilia Bröms-Thell och Sarah Lidé, alla tre med gedigen bakgrund inom Life Science. De enades om att starta nätverket VILDA (som står för Vd Inom Lifescience: Damer för Affärsnätverkande),  med syftet att skapa ett förtroendefullt forum för kvinnor i ledande positioner där medlemmar kan utbyta erfarenheter, få nya insikter och låta sig inspireras av varandra. Målsättningen är att utvecklas och stärkas i sin roll, såväl affärsmässigt som personlighetsmässigt, samtidigt som alla utvecklar ett värdefullt nätverk. 

Nätverksträffen i Uppsala vänder sig till kvinnliga VD:ar och/eller styrelsemedlemmar och kommer att hållas den 26 april.

Länk till intresseanmälan