NitroCapt tar in 28 miljoner kronor till utveckling av pilotfabrik

Intresset var stort när NitroCapt sökte 1 miljon Euro i kapital. Emissionen övertecknades kraftigt och landade på 18 Mkr. Dessutom har bidrag på ytterligare 10 Mkr beviljats och bolaget kommer satsa totalt ca 30 Mkr under två år. 

– Det är otroligt spännande och roligt att vi tillsammans med visionära finansiärer får möjlighet att ta fram en lösning på en stor global utmaning för jordbruket och klimatet. Tack vare detta kan vi nu påbörja rekryteringen av en rad högkvalificerade ingenjörer och ta första stegen mot en kommersialisering av vår process, säger Gustaf Forsberg, grundare och vd.

Produktionen av kvävegödsel står för ca 2,5% av världens fossilbaserade utsläpp av växthusgaser och ingen har lyckats ta fram en kostnadseffektiv, utsläppsfri process som kan konkurrera med konventionell produktion. 

Nu accelerar NitroCapt utvecklingen av en ny kemisk process som bara kräver vatten och förnybar el, utan behov av elektriskt nät, för att fixera kväve från luften. Den kan komma att sätta en ny standard för storskalig fossilfri produktion av konstgödsel. 

Investeringarna och bidragen möjliggör för NitroCapt att kunna utveckla en pilotprocess som ska uppföras i Tyskland för att därefter optimeras för maximal effektivitet.

Ett annat UIC-bolag som tagit in pengar är Zigned som stängt en nyemission på totalt nästan 3,5 Mkr för att expandera och vidareutveckla sin kostnadseffektiva tjänst för e-signering. Zigned beskriver sig själva som den enklaste och mest tillgängliga tjänsten för e-signering på den svenska marknaden. Zigned erbjuder vem som helst att när som helst signera dokument elektroniskt för endast 10 kronor.