Nordea bakom stipendium till Uppsalabolag


Nordea i Uppsala erbjuder UIC-bolag stipendier på 25 000 kr vardera. Stipendierna tilldelas två bolag som är eller har varit antagna till UICs affärsutvecklingsprogram. Det här året är stipendierna inte öronmärkta för en affärsresa och aktiviteten ska tydligt gagna företagets utveckling. Stipendierna kommer att delas ut under UICs årliga Julgransplundring 2021.

Uppsala läns företagsinkubator och accelerator, UIC, genomför årligen sin Julgransplundring med syftet att lyfta entreprenörer och gå igenom föregående års framgångssagor. Tidigare har två bolag fått ta emot Nordeas resestipendium. Nytt för kommande Julgransplundring är att stipendierna inte är öronmärkta för en affärsresa då Nordea eller UIC under rådande pandemi inte vill uppmuntra till resor.

– Vi kan göra skillnad för företags utveckling som partner till UIC och genom våra stipendium. Det är väldigt viktigt för oss att fortsätta stötta företagen även nu och ser det som en självklarhet att anpassa kriterierna för stipendiet, för att inte uppmuntra till resor under rådande läge. Genom stipendiet möjliggör vi att en viktig aktivitet blir möjlig för företag i tidigare skeden, säger Per Svensson, kontorschef på Nordea Bank.

Nordeas stipendier vänder sig till företag som har deltagit i UICs affärsutvecklingsprogram under 2020 och ska ge företagen extra skjuts i att nå de affärsmässiga mål som har satts upp samt bidra till att en viktig aktivitet blir möjlig tidigt för företagen.

– Det är avgörande att bolag tidigt får stöd i sin utvecklingsprocess för att verifiera att den tänkta affärsidén kommer ha betalande kunder. Att Nordea är flexibla och anpassar sitt stipendium för att fortsätta stötta entreprenörer styrker det engagemang våra partner har i lokalt entreprenörskap. Våra partner är viktiga för bolagens utveckling, dels genom deras expertkompetens under året, men även finansiering, som detta, säger Anna Bondeson, affärsutvecklare på UIC.

UIC arbetar nära näringslivet genom affärsutvecklingsprogrammen, bland annat genom ett tjugotal partner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom seminarier, individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen. Utöver Nordeas stipendier kommer även Länsförsäkringar Uppsala att stå bakom Årets Hållbarhetspris. Både Nordea och Länsförsäkringar är sedan länge partner till UIC. UICs julgransplundring kommer genomföras 14 januari 2021.

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se