Nya startups utvecklar sina innovationer med UIC

Deltagare i affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Startup och UIC Business Build

Minihjärnor, bränsle från koldioxid och infraljudkylare. Det är några av de affärsidéer från 20 startups som har antagits till vårens två affärsutvecklingsprogram hos företagsinkubatorn och acceleratorn UIC i Uppsala.

Under våren har 20 nya startups med innovativa och skalbara affärsidéer blivit antagna till årets första omgång av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build. Teamen kommer i tre bland annat att arbeta med att verifiera att affärsidén har marknadspotential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag.

UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader. Deltagarna arbetar med att tidigt bekräfta om det finns kunder och att deras produkt eller tjänst löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter identifierar de hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas.

UIC Business Build vänder sig till redan startade bolag, eller till startups på väg mot bolagisering. Genom workshops och seminarier ger programmet deltagarna en ökad insikt och förståelse för bland annat affärsutveckling, finansiering, marknadsföring och vad som krävs för att bygga en trovärdig och realistisk plan för att nå framgång.

Nya startups i vårens omgång av UIC Business Startup:

 • Educaora
  Educora erbjuder en digital plattform för interaktivt och spelifierat lärande. Tjänsten innehåller videos och en mängd gaming-inspirerande aktiviteter för att positivt stimulera inlärning.
 • Electro Dermascope
  Electro Dermascope behandlar brännskador genom ett portabelt instrument som på stället väver ett unikt brännskadeförband av nanofibrer, vilket förbättrar läkningen och utseendet av skadan.
 • Fibr
  Fibr erbjuder personifierade kostråd för att sedan även kunna erbjuda näringsrika och fiberrika mellanmål specialdesignade för konsumentens behov.
 • Fleximatix
  Fleximatix rbjuder nya generationens applikationer inom Internet of Things för att reducera ägandekostnader och möjliggöra nya affärsprocesser. Ett applikationsområde är däcktillverkare där Fleximatix erbjuder relevant information via elektronik som är implementerad i en klisteretikett som fästs på däckets insida. www.fleximatix.se
 • Havredals Biodevelop
  Havredals erbjuder hälsosamma alternativ till mejeri- och köttprodukter. Produkterna återfinns redan i dag i utvalda ICA-butiker. www.havredals.se
 • Investophant
  Investophant erbjuder ett digitalt verktyg som genom visualisering engagerar privatpersoner att lära sig investera och därmed kunna bygga upp ett tryggt och lönsamt sparande.
 • Karbonomi
  Karbonomi erbjuder ett digitalt verktyg som hjälper företag och organisationer att övergå till netto-negativa koldioxidutsläpp.
 • Linnaeus 4D
  Linnaes 4D erbjuder ett unikt simuleringsverktyg, bestående av både IOT utrustning och programvara, för att monitorera och prognostisera samt övervaka miljökonsekvenser. www.linnaeus4d.com
 • Origo Medical
  Origo Medical erbjuder en kliniskt testad innovativ behandling som mildrar klåda för både barn och vuxna.
 • Scientific Video Platform
  Scientific Video Platform utvecklar videoinstruktioner för vetenskapliga experiment för att hantera krisen inom reproducerbarhet.
 • Simson Consulting
  Simson Consulting erbjuder en tjänst, i form av en app och en administrativ it-plattform, som drastiskt underlättar och kvalitetssäkrar arbetet för uppdragstagare inom Socialtjänsten.

Nya startups i vårens omgång av UIC Business Build:

 • Brainzell
  Brainzells analyser av mänskliga hjärnorganoider hjälper läkemedelsföretag att skapa nya läkemedel för hjärnsjukdomar genom effektiv förutsägelse av läkemedelsresultat, vilket ökar framgången för kliniska prövningar.
 • CA Holding
  CA Holding hittar yttre läckage innan de skadar fastigheten genom att bevaka högriskområden och larma fastighetsägare.
 • Comple
  Comple säljer en hovrande trådbunden drönarplattform som kan användas som flygande arbetslampa för blåljuspersonal och vid vägarbeten.
 • Infrasonik
  Infrasonik hjälper aktörer inom metallindustrin som vill kyla på ett effektivt sätt genom att skapa en kraftig turbulens med infraljud vilket reducerar cykeltider och ökar kvalitet på slutprodukten. www.infrasonik.se
 • NoNoRank
  NoNoRank är den första smarta sökmotorn som ger användaren full kontroll. Sökmotorn visualiserar sökresultat utan en lång lista och skyddar användarens anonymitet på internet.
 • Practise Norden Tech
  Practise Norden Tech säljer digitala lägesbildssystem som hjälper ledningsgrupper och beslutsfattare att skapa väl underbyggda beslut/effekter i krissituationer genom att visualisera kritisk information på ett enkelt och överskådligt sätt enligt gällande forskning.
 • SciFree
  SciFrees tekniska infrastruktur hjälper forskare och universitetsbibliotek som vill minska sin arbetsbörda för publicering och uppnå öppen åtkomst genom att automatisera delar av arbetsflödet vid publicering. www.scientificfreedom.org
 • Sunthetics
  Sunthetics har utvecklat en teknik för att binda koldioxid från luften och med hjälp av högtemperatursolfångare omvandla koldioxiden till ett flytande bränsle. www.maston.se
 • Thyni & Viketoft Innovation
  Thyni och Viketoft Innovation skapar molnbaserade smarta laddnings- och energihanteringssystem som optimerar laddning av elfordon och nyttjandet av tillgänglig effekt. 

Träffa alla under öppet hus, UIC Demo Day 26/3.

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Mobil: 070-851 97 04
E-post:vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se