Nytt rekordår för investeringar på 668 Mkr i bolag inom UIC 2019


Foto: Per Bengtsson, vd på UIC

Investeringarna i UIC-bolag under 2019 är de högsta noteringarna sedan UIC bildades 1999. Tillväxtföretagen inom internationellt topprankade företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, visade en mycket stark utveckling och det investerades 668 miljoner kronor i form av ägarkapital, bidrag och lån. Bolagens omsättning var totalt 512 miljoner kronor, vilket UICs årsberättelse för 2019 visar.

2019 var ett framgångsrikt år för många av de innovativa startups och tillväxtföretag som får affärsutvecklingsstöd genom UIC. Investeringar i UIC-bolag ökade till 668 miljoner kronor, vilket är en ökning med 33 % jämfört med föregående år. Av investeringarna uppgick 531 miljoner kronor av ägarkapital, och finansiering genom bidrag och lån motsvarade 136 miljoner kronor. Sedan 2004 har 4,95 miljarder kronor investerats i UIC-bolag.

Omsättningen i bolagen uppgick till 513 miljoner kronor. UICs sammanställning av UIC-bolagens resultat visade också att antalet sysselsatta i bolagen uppgick till 655 personer. Resultatet baseras på 85 innovativa startups och tillväxtföretag som fått affärsutvecklingsstöd genom UIC under året, samt 27 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år. UIC kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden och växer.

– Det är glädjande att vara med och stötta bolagen i sin utveckling och följa deras framgångsresor. Under 2019 satsades 688 miljoner kronor i bolagen, de högsta noteringarna på 20 år. Just finansiering är ofta en utmaning för bolag och därför startade vi under hösten Linnéa Capital, som erbjuder bolag som antas till vårt acceleratorprogram en startinvestering på 500 000 kr. Tillgången till kapital stärker bolagens ekonomi och ger bolagen ännu bättre förutsättningar att lyckas. Att bolagen inom UIC är framgångsrika, bekräftas även av UICs offentliga ROI, Return On Investment, som visar att bolagens skatteintäkter under året gav en återbäring till staten med 16 gånger pengarna. Fantastiska siffror, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Under året startade UIC, tillsammans med det statliga riskkapitalbolaget Saminvest och utvalda affärsänglar Linnéa Capital. Bolag som antas till UIC Business Accelerator erbjuds en investering på 500 000 kronor från Linnéa Capital, med möjlighet till följdinvesteringar direkt från ängelbolagets investerare. Målet är att förstärka bolagens finansiella situationer och öka tillväxtmöjligheterna, samtidigt som investerare får tillgång till en bred portfölj av konkurrenskraftiga företag. UIC förvaltar Linnéa Capital men fortsätter att vara neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen.

Bolagens starka utveckling resulterade i att UICs offentliga “Return On Investment”, ROI, uppgick till 16 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolag, och alumnbolag sedan högst fem år, gav en återbäring till staten med 16 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under innevarande år. Den höga återbäringen är ett resultat av bolagens omsättning och därmed ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

 

Några nyckeltal för bolag inom UIC 2019

Nedanstående siffror baseras på 85 innovativa startups och tillväxtföretag som ingått i UICs affärsutvecklingsprogram under 2019, samt 27 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år. (Sifforna inom parentes är från föregående år.)

Investeringar och kapital tillfört bolagen
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2019 varit 668 (502) miljoner kronor.

  • 532 (398) miljoner kronor i ägarkapital
  • 136 (104) miljoner kronor i bidrag och lån

Omsättning och resultat
Omsättning under 2019 för bolagen i UIC uppgick till 513 (526) miljoner kronor.

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 16 gånger pengarna under innevarande år för UIC. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag upp till fem år, återbetalat till staten under 2019. I detta fall 16 gånger.

Antal sysselsatta
655 (728) personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2019.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2019 var 255 (230) miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
40 % av UIC-bolagen utgörs av enskilda innovatörer och entreprenörer, 17 % av UIC-bolagen kommer från näringslivet, 42 % av bolagen härstammar från universitet och 1 % kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
35 % tillhör life science-branschen, 32 % av UIC-bolagen har en koppling till ICT, 20 % har en affärsidé inom teknik eller miljöteknik och 13 % inom övrig industri.

Läs UICs årsberättelse för 2019 här.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se