Ökade investeringar till startups i Uppsala

Efter en lyckad första omgång startar nu investeringsbolaget Linnéa Capital II. Syftet är att skapa avkastning och fortsätta stärka konkurrenskraften hos bolag med koppling till Uppsala Innovation Centre samt agera språngbräda för framtida investeringar. Ett tidigare framgångsrikt exempel är deeptech-bolaget Altris som först fick investering genom Linnéa Capital I och som därefter tog in 100 miljoner kronor med bland annat investering från Molindo Energy och EIT InnoEnergy.

Catharina Schroder

Catharina Schröder, Investeringsansvarig Linnéa Capital

Med syftet att skapa avkastning för investerarna och stärka bolag i accelerationsfas med potential att skala upp och nå en internationell marknad är nu Linnéa Capital II lanserad. Linnéa Capital II kommer erbjuda en initial investering till bolag som antas till Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram för tillväxtbolag. Satsningen ska öka tillväxtmöjligheterna för innovativa bolag i regionen.

– Detta är ett utmärkt sätt att kapitalisera bolag tidigt i ett ekosystem. Dessutom tillsätts rätt kompetens och bolagen kan nyttja nätverket av affärsänglar genom Linnéa Capital II, som kan vara avgörande i bolagens fortsatta resa. Att Linnéa Capital II blev så pass mycket större än Linnéa Capital I gör också att vi kan investera i fler bolag, något som är mycket glädjande för både oss och bolagen som söker till UIC accelerator, säger Catharina Schröder, investeringsansvarig på Linnéa Capital.

Bakom finansieringen står framstående affärsänglar och det statliga riskkapitalbolaget Saminvest. Utvalda affärsänglar kan också få möjlighet till saminvesteringsavtal med Saminvest för ytterligare följdinvesteringar i Linnéa Capitals portföljbolag. Under första omgången investerade Linnéa Capital I i 18 bolag. Linnéa Capital II beräknas investera i 25 bolag under två till två och ett halvt år.

– Vi gläds åt att vara med och förstärka ekosystemet i Uppsala-regionen ytterligare, där många lovande och spännande startups kommer fram. Genom denna andra generation ängelinvesteringsbolag, Linnéa Capital II, tillför vi kapital och ägarkompetens till bolagen och får en kontinuitet i affärsängelprogrammet, säger Håkan Borg, chef affärsängelinvesteringar på Saminvest.

Linnéa Capital II ger möjlighet för både erfarna och nya investerare att arbeta tillsammans för att stötta och utveckla konkurrenskraftiga tillväxtbolag.

–  Vi valde att gå med i Linnéa Capital II av främst två skäl; dels för att hitta tidiga bolag med hög kvalitet och dels får vi möjligheten att saminvestera med Saminvest. Det senare ger en fantastisk möjlighet till finansiering av bolag i tidig fas, och spelar en viktig roll särskilt i nuvarande finansieringsklimat, berättar Anders Hedlund, vd på Nolsterby Invest.

För mer information:
Catharina Schröder, Investeringsansvarig
Linnéa Capital
E-post: catharina.schroder@linneacapital.se

Om Saminvest

Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capitalfonder och affärsängelprogram för att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden och indirekt stötta innovativa och snabbväxande företag. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas. www.saminvest.se