UIC rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer

Detta är UIC

Hos oss får innovativa startups och tillväxtföretag inom alla branscher skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk, finansiering och den kunskap som krävs för att utvecklas, skala upp eller nå en internationell marknad. Med andra ord påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och ofta avgörande skeden.

UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer enligt UBI Global. Vi vill bidra till att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas! En företagsinkubator har som mål att underlätta nystartade och etablerade företags resa mot tillväxt och framgång

I våra affärsutvecklingsprogram arbetar vi nära näringslivet, bland annat genom ett tjugotal UIC-partner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom seminarier, individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen. UICs partner bidrar också till finansieringen av UIC. Dessutom har vi ett stort nätverk av handplockade affärscoacher i näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. 

Ägare till UIC är till lika delar STUNSUppsala kommunSLU Holding och Uppsala universitet Invest. UIC är medlem i branschorganisationen SISP och ingår också i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. UIC har kontor i Uppsala.

Under 2021 investerades 775 miljoner kronor i ägarkapital i UIC-bolag och omsättningen låg på totalt 768 Mkr

6,5 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag sedan 2004

UIC antar varje år cirka 90 projekt, startups och tillväxtföretag till affärsutvecklingsprogrammen

UIC utvärderar cirka 240 affärsidéer varje år

Så här jobbar vi

UIC gör det möjligt för startups och tillväxtföretag att ta nästa steg genom våra affärsutvecklingsprogram – från idé- till acceleratorfas där fokus ligger på uppskalning och internationell marknad. Resultatet blir en säkrare och kortare tid till marknad.

En viktig del i UIC-modellen är det framgångsrika affärscoachsystemet där ett flertal handplockade personer från ledande positioner i näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledning och styrelse och bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade kontakter med viktiga nätverk.

UIC har också en grupp specialister, till exempel industrialiseringscoacher som har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion.

UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en oberoende samarbetspartner till bolagen.

UIC-MODELLEN I KORTA DRAG

  • Affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser.
  • Ett stort nätverk av affärscoacher i näringslivet som är kopplade till UIC.
  • Fokus på affärsutveckling, inte på uthyrning av lokaler.
  • UIC tar inga ägarandelar och är därmed en oberoende samarbetspartner till UIC-bolagen.
  • UIC har ett tjugotal affärspartner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom seminarier, individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen. UICs affärspartner bidrar också till finansieringen av UIC.

UICs framgångsrika arbetsmodell bidrar till en hög överlevnadsgrad hos startups och tillväxtföretag inom UIC – nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden.

 

UICs styrelse

Andreas Larsson
Ordförande
Vd, STUNS
Andreas Lifvendahl
CEO
IMINT Image Intelligence AB
Anna Nordell-Westling
Grundare och marknadschef
Sana Labs
Charlotte Skott
Näringslivsdirektör
Uppsala kommun
Gunilla Lundmark
Vd
UU Holding
Hans Enocson
Vd
Aggrandir
Mattias Prage
Advokat
Advokatfirman Lindahl
Ola Diös
Vd
Phosworks
Urban Eriksson
Vd
SLU Holding

UIC-partner