Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Kunskap och nätverk – för snabbare tillväxt och framgång

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och har rankats som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2018. Vi stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap.

Vi erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden.

UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik.

Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. Vi kan se att det går bra för UIC-bolagen – nio av tio av UICs alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden.

”UIC har rankats som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2018”

UIC-modellen innefattar bland annat affärsutvecklingsprogram och ett stort nätverk av handplockade affärscoacher i näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC har också ett nätverk av cirka 20 specialister, industrialiseringscoacher, som exempelvis har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion.

Ett tjugotal UIC-partner från näringslivet bidrar till UIC-bolagens utveckling genom seminarier, individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen. UICs partner bidrar också till finansieringen av UIC.

UIC är en oberoende samarbetspartner till bolagen eftersom vi inte tar några ägarandelar. Vi stödjer bolagen i arbetet med att hitta finansiering och öppnar också dörrar till väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Vi vill också att bolagen bör sitta där de gör sina affärer bäst och hyr därför inte ut lokaler.

UIC har kontor i Uppsala, Östhammar och Södertälje.

Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding.

UIC är medlem i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks. UIC ingår också i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens.