Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs styrelse

 

Christina Frimodig
Ordförande

Vd STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle


Ola Diös
Vd, Phosworks


Hans Enocson
President & CEO Nordic GE


Urban Eriksson
Vd, SLU Holding


Malin Graffner Nordberg
Chef IP och kommersialisering
UU Innovation

 

Hans_Johansson
Hans Johansson
Myrtila


Charlotte Skott
Näringslivsdirektör, Uppsala kommun

Mikael_Smedeby
Mikael Smedeby
Delägare, Advokatfirman Lindahl