Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC-modellen skapar framgångsrika företag

InkubatorUIC-modellen formades 2004 och har visat sig fungera bra än i dag då nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden. UIC-modellen innefattar fem affärsutvecklingsprogram för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. Efter avslutat program ska affärs­idén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad.

En viktig del i UIC-modellen är det framgångsrika affärscoachsystemet där 70 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledning och styrelse och bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade kontakter med viktiga nätverk. Den stora bredden av affärscoacher gör det möjligt för UIC att vara branschoberoende och företagen får därmed expertstöd från en erfaren person inom deras specifika bransch.

UIC har också en grupp specialister, till exempel industrialiseringscoacher som har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion.

UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en oberoende samarbetspartner till bolagen.

UIC-modellen i korta drag

  • UIC erbjuder fem affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser.
  • UIC har en affärscoachmodell där 70 affärscoacher i näringslivet är kopplade till UIC.
  • UICs fokuserar på affärsutveckling, inte på uthyrning av lokaler.
  • UIC tar inga ägarandelar i bolagen.
  • UIC är en oberoende samarbetspartner till UIC-bolagen.
  • UIC har ett tjugotal UIC-partner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom seminarier, individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen. UICs partner bidrar också till finansieringen av UIC.