Organisationer i Uppsala samarbetar för jämställt företagande


Foto: stillbilder från filmer som syftar till att inspirera fler kvinnor till att starta och driva företag

 

Flera organisationer i Uppsala har nu gått ihop för att skapa ännu bättre förutsättningar för alla entreprenörer. Syftet är att inspirera fler kvinnor till att starta och driva företag. Ett jämställt företagande innebär positiva effekter för samhälle och ekonomi samt att inga värdefulla idéer går förlorade.

Länsförsäkringar Uppsala, UIC, Drivhuset, STUNS, Jesper Holm Designstudio, Annie Roos, forskare vid SLU och Ivo Zander, forskare vid Uppsala universitet har initierat ett arbete för att bidra till ett Uppsala där lika många män som kvinnor känner att de kan vara entreprenörer samt där riskkapital fördelas jämnt mellan företag startade av kvinnor och företag startade av män. I Uppsala finns det flera organisationer som arbetar för att stötta jämställt entreprenörskap och hållbar företagsutveckling.

Syftet med #jagarentreprenor är att inspirera fler kvinnor till att starta och driva företag samt att visa på de positiva effekterna av det. Att tillvarata hela befolkningens kunskap och initiativkraft är viktigt för den ekonomiska tillväxten och samhällsutvecklingen i stort. Undersökningar visar att företag som drivs av kvinnor eller har betydande andel kvinnor i ledningsgruppen presterar bättre och är mer lönsamma än bolag med låg eller ingen andel kvinnor.

– Som aktörer i Uppsalas innovationsstödsystem har vi en stor roll att spela i den här omställningen. Vi möter dagligen entreprenörer i olika skeden av sin företagsresa. Det är viktigt att följa den utveckling som sker vad gäller faktorer som finansiering, stödstrukturer och värderingar kopplade till företagande. Vår främsta uppgift är att underlätta nystartade och etablerade företags väg mot tillväxt och i det arbetet är det viktigt att vi arbetar jämställt och att ingen innovationskraft går förlorad, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

– Vårt arbete med att bygga upp en lokal kapitalportfölj där vi investerar i lokala hållbara startups har flera syften; vi satsar på verksamheter som har en potential att växa och samtidigt kan bidra på olika sätt till en positiv tillväxt i Uppsala län. Ett annat viktigt syfte är jämställdhet och därför är det viktigt att följa den utveckling som sker vad gäller faktorer som finansiering, stödstrukturer och värderingar kopplade till entreprenörskap, säger Ulrica Hedman, vd på Länsförsäkringar Uppsala.

Länsförsäkringar Uppsala investerar i lokala företag och samarbetar med olika organisationer för att hitta hållbara idéer och jämställda företag att investera i. STUNS ska medverka till att stärka Uppsala län och storstadsregionen som ledande nod i Norden för kunskapsintensiva näringar och talangattraktion, tillsammans med aktörer inom innovationssystemet. Jesper Holm Designstudio arbetar med varumärkesdesign och designproduktion för bolag i alla faser. UIC och Drivhuset arbetar dagligen för att coacha män och kvinnor som vill starta och driva företag. Målet är att stärka kvinnors kompetens ytterligare, erbjuda verktyg, nätverk och finansiering.

#jagarentreprenor har en pågående kampanj i sociala medier för att inspirera fler kvinnor till att starta och driva företag, för att visa att stöd finns att få och för att dela kunskap. Framöver planeras inspirationsföreläsningar för entreprenörer och föreläsningar om fördomar som finns hos investerare och ge verktyg för hur dessa kan undvikas.

 

För mer information: 
Joel Grauman, hållbarhetsansvarig
Länsförsäkringar Uppsala
Tel: 018-68 55 22
E-post: Joel.Grauman@lansforsakringar.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap, nätverk och finansiering till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se