OssDsign tar in 151,3 Mkr inför notering på Nasdaq First North


OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbättrad läkning av bendefekter

OssDsign har nu avslutat en emission på 151,3 Mkr inför börsintroduktion under 2019, enligt eget pressmeddelande. UICs alumnbolag OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Genom en nyemission tillförs OssDsign cirka 151,3 miljoner kronor och omkring 2 000 nya ägare. Erik Penser Bank har under investeringsprocessen agerat finansiell rådgivare till OssDsign och fortsätter även i nästa fas i ansökan om listning på Nasdaq First North under 2019.

– Det är mycket glädjande att det har varit ett så stort intresse för OssDsign att vi lyckats attrahera såväl välrenommerade institutionella ägare samt uppnå en bred spridning i vårt erbjudande. Den genomförda nyemissionen samt den förestående listningen på Nasdaq First North gör att vi kan fullfölja vår strategi och genomföra de planerade marknadssatsningarna som krävs för att uppnå stark tillväxt samt uthållig och tilltagande lönsamhet, säger vd Anders Lundqvist, i pressmeddelandet från OssDsign.

OssDsign har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Start, UIC Business Prep och UIC Business Accelerator. Bolaget ingår i dag i UIC Alumni.

Läs pressmeddelandet från OssDsign.

För mer information: 
Anders Lundqvist, vd
OssDsign
Tel: 073-206 98 08
E-post: al@ossdsign.com

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. www.ossdsign.com

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se