OssDsign tar in 64 Mkr och siktar på Nasdaq First North

UICs alumnbolag OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbättrad läkning av bendefekter. De har nu avslutat en investering på 64 miljoner kronor och påbörjar också förberedelser för en börsintroduktion under 2019, enligt ett pressmeddelande från OssDsign.

OssDsigns bakomliggande teknologi är framtagen genom ett samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Institutet och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

– Med finansieringen säkrad, samt processen mot en notering påbörjad, kan vi nu öka våra satsningar för att ytterligare stärka vår position på marknaden. Kapitaltillskottet kommer primärt användas för att intensifiera pågående marknadssatsning i USA samt även på nyckelmarknader i Europa. Samtidigt förbereder vi för marknadsintroduktion i Japan. Där har ledande japanska kirurger påbörjat en klinisk utvärdering av OssDsigns teknologi på en serie patienter parallellt med att den regulatoriska processen pågår. Detta innebär att vi redan vid tidpunkten för lansering kommer att kunna presentera japansk klinisk data. Finansieringen är således ett viktigt steg mot att nå vårt mål att bli en global aktör med helhetslösningar för kraniala och faciala rekonstruktioner, vilket är vårt initiala kommersiella fokus, säger vd Anders Lundqvist i pressmeddelandet från OssDsign. 

Erik Penser Bank har under investeringsprocessen agerat finansiell rådgivare till OssDsign, ett samarbete som fortsätter även i nästa fas då OssDsign förbereder en notering på Nasdaq First North under 2019.

Läs pressmeddelandet från OssDsign

OssDsign har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Start, UIC Business Prep och UIC Business Accelerator. Bolaget ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information, kontakta:
Anders Lundqvist, vd
OssDsign
Tel: 073-206 98 08
E-post: al@ossdsign.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. www.ossdsign.com

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se