Över 11 miljoner kronor till Uppsala läns företagsinkubator UIC


Per Bengtsson, vd på UIC

Nu får 29 företagsinkubatorer totalt 350 miljoner kronor för att fortsätta erbjuda affärsutvecklingsstöd till innovativa bolag. Finansieringen kommer från Vinnova som har valt ut ”excellenta inkubatorer” i Sverige. UIC, Uppsala Innovation Centre, är en av de utvalda inkubatorerna och fick maxbeloppet.

Vinnova har valt ut 29 företagsinkubatorer i Sverige som genom utlysningen ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer” har fått finansiering på upp till 5 MKR per år. Finansieringen syftar till att kvalitetssäkrade inkubatorer ska accelerera utvecklingen av nystartade bolag som har hållbarhet som tydlig drivkraft. UIC har alltså fått 5 Mkr/år för 2021-2022 samt ytterligare 1,8 Mkr i syfte att fördela till UIC-bolag för att verifiera sin produkt eller tjänst på marknaden. 

Många inkubatorer har utvärderats av externa bedömare samt Vinnova gällande hållbarhet, jämställdhet, kvalitet, ekonomi, effektivitet samt kompetensen inom inkubatorn. Att utses som excellent inkubator är en kvalitetsstämpel på verksamheten samt en bekräftelse på att UIC och bolagen inom UIC uppfyller Vinnovas kriterier i nationell konkurrens.

– Vi är glada och tacksamma över att ha fortsatt starkt stöd från Vinnova, och är utvalda som en av landets ”excellenta inkubatorer”. UIC har varit med i nationella inkubatorsprogrammet sedan starten 2003 och ser det som ett bevis på att vi håller hög kvalitet och att bolagen inom UIC är konkurrenskraftiga, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer enligt UBI Global. UIC bidrar till att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. Vinnovas finansiering får högst utgöra en tredjedel av inkubatorns driftsbudget under respektive år.

Läs Vinnovas pressmeddelande här.

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

 

Om Nationella inkubatorprogrammet
Vinnova stödjer inkubatorer genom det nationella inkubatorprogrammet med syftet att accelerera utvecklingen av nystartade företag som har hållbarhet som tydlig drivkraft. Företagens affärsidé ska bygga på unika kunskapstillgångar, ha hållbara affärsmodeller, samt ha potential att bli internationellt konkurrenskraftiga. För att göra företagen redo för att attrahera kapital och komma ut på marknaden, behövs affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd. www.vinnova.se