OM UICUIC-PARTNER

Advokatfirman Lindahl

Advokatfirman Lindahl
Besöksadress: Vaksalagatan 10, UPPSALA
Telefon: 018-16 18 50

Vårt måtto är att hjälpa Uppsalaföretag att göra framgångsrika affärer. Tidiga bolag möter en hel del juridiska frågor, oavsett om bolaget är nybildat eller har fått igång en verksamhet. Att diskutera med en affärsadvokat kan vara ett stöd och hjälp i företagandet. Det kan t. ex. handla om tips inför diskussioner med kunder eller investerare, eller hur man ska tänka när man har hamnat på kollisionskurs med någon samarbetspartner.

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Firman har omkring 360 medarbetare, varav drygt två tredjedelar jurister. Lindahl har kontor i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Örebro. Medarbetarnas kompetenser spänner över affärsjuridikens alla områden. I Uppsala är vi för närvarande 30 jurister, varav flertalet arbetar inom life science-sektorn och med forskningsintensiva bolag. Vi strävar efter lokal tillgänglighet och ett långsiktigt personligt engagemang för våra klienter. Via ett omfattande internationellt nätverk har vi dessutom internationell kapacitet inom alla affärsjuridiska områden, något som innebär en trygghet för klienter med internationella kontakter och affärer.

Kontaktpersoner

Mikael Smedeby
0708-16 18 75
mikael.smedeby@lindahl.se

Mattias Prage
0705-90 44 45
mattias.prage@lindahl.se