Advokatfirman Lindahl

Som affärsjurister hjälper vi företag att göra framgångsrika affärer. Tidiga bolag möter en hel del juridiska frågor, oavsett om bolaget är nybildat eller har fått igång sin verksamhet. Att diskutera med en advokat kan vara ett stöd och hjälp i företagandet. Det kan t. ex. handla om tips inför diskussioner med kunder eller investerare, eller hur man ska tänka när man har hamnat på kollisionskurs med någon kund/samarbetspartner.

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Våra medarbetares kompetenser spänner över affärsjuridikens alla områden. I Uppsala är vi för närvarande ca 40 jurister, varav flertalet arbetar inom life science-sektorn och med forskningsintensiva bolag. Vi strävar efter att ha långsiktiga och personliga engagemang för våra klienter och vi tillämpar det vi kallar för no nonsense: Vår rådgivning ska vara rak, konkret och inte onödigt tillkrånglad. Via våra internationella nätverk kan vi också hjälpa till om man riktar ögonen utanför Sveriges gränser, något som innebär en trygghet för klienter med internationella kontakter.

Specialerbjudande för UIC-företagare

Vi på Lindahl erbjuder UIC-bolagen kostnadsfri rådgivning (under förutsättning att det handlar om begränsade frågor). För mer omfattande arbeten tar vi en ersättning, som dock är starkt rabatterad i förhållande till fullbetalande klienter. Att ringa oss för att resonera kostar dock ingenting för nya klienter. Om vi tar ett arvode är det alltid något som vi resonerar om på förhand. Lindahl har varit partner till UIC sedan UIC:s start för 20 år sedan och vi är angelägna om att vårda den relationen. Vi ser det som vårt sätt att bidra till Uppsalas levande och goda företagsklimat.

Advokatfirman Lindahl

Vaksalagatan 10

Uppsala 

018-16 18 50

reception.uppsala@lindahl.se 

lindahl.se

Erika Svensson

erika.svensson@lindahl.se

070 – 421 58 39

Mattias Prage

mattias.prage@lindahl.se

070 – 590 44 45

Mikael Olsson

mikael.olsson@lindahl.se

073 – 091 51 70