Agenda Advokatbyrå

Agenda Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Uppsala, Gävle, Karlstad och Västerås med huvudförankring i Uppsala.

Vi har både bred och djup kompetens inom all affärsjuridik som det moderna och innovativa företaget kan behöva hjälp med. Med utgångspunkt i affären och möjligheterna försöker vi hitta de enklaste och bästa lösningarna på de juridiska frågorna. Genom att vi internt fokuserar på erfarenhets- och kompetensöverföring får du hela tiden tillgång till vår samlade erfarenhet och kompetens. På vår hemsida (www.agendaadvokatbyra.se) berättar vi mer om Agenda och om hur vi arbetar.

Vi har nu varit partner till UIC under flera år och ser det som en stor förmån att få vara delaktiga i utvecklingen av innovations- och tillväxtföretag i regionen, som vi tycker är både angeläget och spännande. Bl. a genom vårt engagemang i UIC känner vi väl till de frågeställningar som kan vara aktuella för nystartade företag i allmänhet och kanske särskilt för innovationsföretagen inom UIC. Vår ambition är att leverera precis den rådgivning som just ni behöver. Ingenting annat.

Ring oss gärna och utnyttja oss som bollplank i olika frågor om företagande. Vi bjuder gärna på den inledande rådgivningen. Vi hoppas att vårt erbjudande skall kunna vara den dörröppnare till ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete som är syftet.

Välkommen till Agenda Advokatbyrå!

Specialerbjudande för UIC-företagare

Partner förbinder sig att vid ett tillfälle om 2 timmar per företag kostnadsfritt ställa senior medarbetare till inkubatorföretags förfogande för diskussion, genomgång och analys av företagets legala förhållanden såsom affärsavtal, anställningsförhållanden, immateriella rättigheter, bolagsstruktur, styrelsefrågor, kapitalfrågor och ägarfrågor.

Lämna juridiska konsultationer till rabatterat arvode som överenskommes från fall till fall beroende på uppdragets omfattning, art och karaktär, dock aldrig med lägre rabatt än 20% på ordinarie vid var tid av Partnern tillämpat timarvode.

Agenda Advokatbyrå

Dragarbrunnsgatan 36 C

Uppsala 

018-18 90 00 

info@agendaadvokatbyra.se 

agendaadvokatbyra.se

Anna Hämberg Barron
anna.hamberg.barron@agendaadvokatbyra.se 
+46 701 47 64 11

Kristine Nilsson Wieslander
kristine.nilsson.wieslander@agendaadvokatbyra.se
+46 790 68 37 63