Agenda Advokatbyrå

Agenda Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå i Uppsala.

Vi är en fullservicebyrå inom affärsjuridik som erbjuder all den rådgivning som det moderna och innovativa företaget kan tänkas behöva hjälp med. Med utgångspunkt i affären erbjuder vi juridisk rådgivning under företagets startskede och fortsatt under dess utvecklingsresa och kommersialiseringsprocess. På vår hemsida (www.agendaadvokatbyra.se) berättar vi mer om Agenda och om hur vi arbetar.

Genom vårt långvariga engagemang i UIC och för innovations- och life scienceföretag i stort har vi omfattande erfarenhet av de frågor rörande företagsform, bolagsbildning, ägande, kommersiella avtal, IP-rättigheter och finansiering som UIC-företag ofta behöver hantera. Tack vare vårt nära interna samarbete med korta kommunikationsvägar har ni som företag alltid tillgång till byråns samlade erfarenhet och kompetens inom samtliga rättsområden. Vår ambition är att leverera precis den rådgivning som just ert företag behöver.

Ta kontakt och rådfråga oss närhelst ni behöver. Den inledande rådgivningen är alltid kostnadsfri. Vi vill gärna lära känna er och ert företag. När vi träffas utgår vi ifrån det skede som ert företag befinner sig i och identifierar de juridiska behov vi ser idag och framöver. Vi finns som stöd för ert företagande och ser det som en förmån att få hjälpa er att ta ert företag framåt. Med oss samarbetar ni för ett framgångsrikt långsiktigt företagande.

Välkommen till Agenda Advokatbyrå!

Specialerbjudande för UIC-företagare

Partner förbinder sig att vid ett tillfälle om 2 timmar per företag kostnadsfritt ställa senior medarbetare till inkubatorföretags förfogande för diskussion, genomgång och analys av företagets legala förhållanden såsom affärsavtal, anställningsförhållanden, immateriella rättigheter, bolagsstruktur, styrelsefrågor, kapitalfrågor och ägarfrågor.

Lämna juridiska konsultationer till rabatterat arvode som överenskommes från fall till fall beroende på uppdragets omfattning, art och karaktär, dock aldrig med lägre rabatt än 20% på ordinarie vid var tid av Partnern tillämpat timarvode.

Agenda Advokatbyrå

Dragarbrunnsgatan 36 C

Uppsala 

018-18 90 00 

info@agendaadvokatbyra.se 

agendaadvokatbyra.se

Anna Hämberg Barron
anna.hamberg.barron@agendaadvokatbyra.se 
+46 701 47 64 11

Kristine Nilsson Wieslander
kristine.nilsson.wieslander@agendaadvokatbyra.se
+46 790 68 37 63