Avalon Innovation

Vi hjälper dig med dina utvecklingsbehov och stöttar dig i din innovationsresa. Innovation är en del av Avalons DNA. Vi har sedan 1997 hjälpt otaliga stora som små företag på deras produkt- och innovationsresa. Idag är vi 160 utvecklare och projektledare med lång erfarenhet av produkt- och systemutveckling. 

Avalons värdeord Hållbar innovation, Ödmjukt entreprenörskap och Relevant Kunskap, har hjälpt oss att navigera i att hitta rätt lösning för våra kunder genom åren, tekniskt väl fungerande och marknadsanpassad.

För oss så innebär Hållbar innovation att ta fram nya lösningar som svarar mot riktiga behov, som marknaden behöver och som framtida generationer kommer att uppskatta. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av lösningen.

Tillsammans med Ödmjukt entreprenörskap, där vi värderar våra kunder, partners och kollegors erfarenheter, och med att bidra med Relevant kunskap, skapar vi en miljö där innovation frodas. Det stöttar vi upp strukturerat med Avalon Innovation Model, där vi alltid lägger ett stort fokus på att se till att det finns en marknad för produkten och att den kan realiseras på bästa sätt.

Avalon Innovation

S:t Olofsgatan 35

753 29 Uppsala

avaloninnovation.com

Andreas Danielsson

Business Manager

andreas.danielsson@avaloninnovation.com

076-880 08 73

Specialerbjudande för UIC-företagare

Avalon kan stötta dig som UIC medlem genom hela livscykeln, från rådgivning och design, till utveckling och lansering. Avalon arbetar med kompetensförstärkning och som utvecklingspartner via projekt eller helhetsåtaganden. Där vi i varje läge tillsammans hittar den bästa formen för samarbete.

Innovationssprintar

Varje vecka startar en ny Innovationssprint hos Avalon! Det är en samlingsplats för alla på hela Avalon som den veckan inte arbetar ute hos en kund. Här tar vi tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns hos de personer som deltar genom att lösa större och mindre uppgifter. Det här är normalt sett en intern process, men just för UIC-medlemmar så erbjuder vi en möjlighet att ta del av denna kompetenspool och på ett kostnadseffektivt sätt få hjälp av våra experter för att lösa mindre uppgifter. Allt från utveckling, till analyser, tester, eller vad som kan krävas.

Vi hjälper dig formulera uppgiften, och sedan kommer vi överens om omfattningen av arbetet. Arbetet görs till en kostnad på enbart 450-550 kr i timmen, beroende på vilken typ av uppgift och dess omfattning. Arbetet i Innovationssprintarna erbjuds mot löpande räkning per timme.

Det här är ett ypperligt sätt att få tillgång till högkvalificerad konsulthjälp till ett lågt pris, och en låg tröskel för att prova på att samarbeta med Avalon.

Avalons IoT-startpaket

Inled din resa till Internet of Things, IoT, med Avalons startpaket för IoT. Det här erbjudande låter dig dra nytta av den kollektiva kunskapen hos Avalon Innovation inom IoT. Vi guidar dig till att sätta upp din första IoT-strategi, analyserar affärsmodeller för ditt erbjudande och skapar en första proof-of-concept IoT-lösning. På så sätt verifierar vi arkitektur och nyttan för din organisation och dina kunder.

Det som ingår är:

  • En dags workshop för att definiera din IoT-strategin, med dina affärserbjudande, mål och utmaningar
  • En kapacitetsutforsking av molnbaserad IoT med en specialist från Avalon
  • Design av en Proof of Concept med Avalon IoT, med faktiskt data från din enhet.
  • En teknisk arkitektur och uppskattningar av kostnader för förbrukning av molntjänster

För UIC-bolag så kan det erbjudas till ett fastpris på 160 000 kr.

Resan mot nästa steg!

Innovation är att arbeta med något nytt, att arbeta med det okända. Kanske just din idé eller dina behov bäst täcks in på något annat sätt. Vi finns här för att hjälpa dig med just ditt projekt, på dina villkor. 

Kanske det viktigaste är att övertyga nästa investerare om din idé. Ta då hjälp av våra år av erfarenheter och kunskap om produktutveckling. Vi hjälper dig med att förstå resan för att ta sig från idé till faktiskt produkt, och kan hjälpa dig att ta fram data, marknadsanalyser och visuellt material fokuserat mot investerare, för att lyckas ta det där nästa steget.

Kontakta oss så berättar vi mer!