Complyit

Complyit består av ca 90 medarbetare som arbetar mot Life Science. Alla är utbildade ingenjörer eller liknande inom biotech, kemi, materialteknik och har ett brinnande intresse för läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

Complyit har blivit utsedda till Gasellföretag 5 år och Mästare Gasell samt Superföretag 4 år i rad
(Veckans affärer). Complyit sticker ut inom konsultbranschen och toppar ligan över de tekniska konsultbolag som har störst andel kvinnor (70%). För Complyit är kompetens och driv en hygienfaktor, men ovanpå det har Complyit varit banbrytande med sitt sätt att hitta rätt personer och paketera ”ingenjören” som en färgglad, varm, och socialt engagerad individ.

Complyits värderingar

Fantastisk personal – vi är de bästa av de bästa.

Respekt – respekt för kunden, respekt för tid, pengar och varandra.

Glädje – våra kunder ska ha kul när de arbetarmed oss. Vi ska ha kul tillsammans med våra kunder.

Vi ger kunden mycket mer – vi är inte bara charmiga, vi kan leverera också.

Erbjudande för UIC-bolag

Rådgivande möte för beställning

Complyit erbjuder UIC-bolag kostnadsfri rådgivning (max 2 timmar/uppdrag) för att fastställa kravprofil, omfattning och behov vid beställning av konsulttjänster. Detta gör att konsulttjänstens omfattning minimeras och uppdraget kan utföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Complyit erbjuder därefter UIC-bolag 20 % rabatt för rådgivning.

Complyit Concepts CE-marking

Detta koncept riktar sig till företag som tillverkar medicintekniska produkter och som behöver guide till CE-märkning. Complyit erbjuder 20 % rabatt för UIC-bolag.

Vid framtagandet av en produkt behöver man fastställa om produkten behöver CE-märkas. Vid CE-märkning undersöker man vilken riskklass produkten tillhör och vilka regelverk som ska följas, vilken klassificering produkten får och vilken typ av dokumentation som behövs. Om produkten inte kvalificeras som en medicinteknisk produkt identifierar vi andra tillämpbara standarder och regelverk. Vi har konsulter som kan stödja er, bl.a. genom att stegvis ta fram en rådgivande guide för vad som gäller för just er produkt. Vi erbjuder Complyit Concepts CE-marking, där vi i tre delar bryter ner kraven och leder er rätt i den regulatoriska djungeln.

Del 1 Regulatorisk analys: Kvalificering, klassificering och plan för aktiviteter.

Regulatorisk analys för att utvärdera vilket arbete som krävs för att CE-märka och uppfylla kraven för tillämpligt regelverk (MDR (EU) 2017/745, Medical Device Regulation eller IVDR (EU) 2017/746, In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation).

Fast pris 52 670 SEK ex. moms – efter rabatt 42 135 SEK ex. moms

Del 2 Applicerbara krav: Efterföljande arbete när del 1 Regulatorisk analys är utförd.

Framtagandet av en Technical Documentation (TD) Summary samt GSPR checklist som presenterar applicerbara krav för tillämpligt regelverk samt standarder och metoder som bör användas för att uppnå kraven.

Fast pris 164 390 SEK ex. moms – efter rabatt 131 510 SEK ex moms

Del 3 Anpassas efter ert behov av hjälp framåt.

Exempelvis fördjupande analyser, skriva teknisk dokumentation, upprätta kvalitetsledningssystem, hjälp med val av notified body och kommunikation med notified body, internaudit/mock-inspektion som förberedande inför tredjepartsgranskning.

Exempel på roller: Senior QA/RA, Projektledare, Junior kvalitetsingenjör etc

Pris baserat på uppdragets scope. UIC-bolag erhåller 20% rabatt.

Extra-händer
Ibland har vi konsulter mellan uppdrag, drivna relativt nyutexade civilingenjörer, kemister eller liknande, vissa även med PhD. De vill verkligen jobba, så vid tillgänglighet kan de istället vara en pool av kompetens, energi och kanske ibland bara ett par extra händer för UIC-bolag. De kan stötta UIC-bolag under en kortare period, mot en symbolisk summa, beroende på vad behovet är.

Complyit

Vaksalagatan 2

Rådhuset Uppsala 

073 – 508 80 47

info@complyit.se

complyit.se

Matilda Olsson, konsultchef
Complyit
070 – 092 91 01
matilda.olsson@complyit.se