EU – Europeiska regionala utvecklingsfonden

Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.

Eruf fokuserar sina investeringar på flera viktiga prioritetsområden. Detta går under begreppet ”tematisk koncentration”:

  • Innovation och forskning.
  • Digital agenda.
  • Stöd för små och medelstora företag.
  • En ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Swedish Scaleups är ett regionalfondsprojekt finansierat av Tillväxtverket där målet är att fler företag i östra Mellansverige ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår åtta företagsinkubatorer och science parks: UIC; Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Norrköping Science Park, Vreta Kluster, Västerås Science Park och Inkubera. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

Se aktuella EU-utlysningar

EU – Europeiska regionala utvecklingsfonden