Knowit

Knowit är ett konsultföretag som stöttar företag och organisationer i digital transformation. Vi erbjuder tjänster inom systemutveckling, datadrivna kundupplevelser, internet of things, moln, cybersäkerhet och management consulting. Knowit har cirka 3 800 anställda och har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Vår vision är att skapa en hållbar framtid.

Innovation Zone är Knowits twist på innovationslabb, där konsulter mellan uppdrag arbetar med olika innovationsprojekt. Vi har stöttat flera startups i deras resa.

Knowit stöttar startups med tekniska specialister på pro-bono-basis eller till en rabatterad avgift via Innovation Zone.

Våra kunder finns främst i Uppsala, men även i Stockholm. Bland våra kunder i Uppsala återfinns bl.a. STUNS, VBN Components, Lantbruksuniversitetet, Papershive, Fixi, Uppsala universitet, Uppsala Kommun, Region Uppsala, Svenska Kyrkan, SVA, UMC, Nwise, Läkemedelsverket och många andra.

Erbjudande till UIC-bolag

UIC-bolag kan få pro-bono hjälp under en eller två veckor, beroende på våra konsulters typ av kompetens och tillgänglighet.

Knowit har ett speciellt erbjudande till UIC-bolag:

Läs mer här