OM UICUIC-PARTNER

Knowit

Knowit
Besöksadress: Kungsgatan 41, 753 21 Uppsala
Telefon: 018-472 10 00

Knowit Uppsala är en del av Knowit-koncernen med över 2200 anställda över hela norden. I Uppsala har vi fokus på att hjälpa företag och organisationer att utveckla sina affärer, effektivisera sina processer och fatta rätt investeringsbeslut inom digital transformation och produktutveckling

Våra tjänster inkluderar bl.a. IT-strategi, konceptutveckling, verifiering av koncept, digital transformationsstrategi,  mål- och effektstyrd kravanalys, effektkartläggning™ och Impact Map™.

Tekniska lösningar måste vara användbara och ge förväntad effekt, därför har vi även en gruppering inom användbarhet/UX som arbetar med användarstudier, processkartläggningar, prototyper och stöd vid upphandlingar. Utgångpunkten för detta arbete är användarcentrerad design och ger kvantitativ och kvalitativ kunskap och information om hur design och utformning av digitala lösningar ska utformas för att vara så ändamålsenliga och effektiva som möjligt.

Våra kunder finns främst i Uppsala, men även i Stockholm. Bland våra kunder i Uppsala återfinns VBN Components, SLU, Uppsala Universitet, SVA, UMC, Nwise, Svenska Kyrkan, Recipharm, Region Uppsala, Uppsala Kommun Läkemedelsverket och Telia.

Vi är också ett företag som har ett stort intresse av sporten Orientering. Tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet och O-Ringen har vi utvecklat den nordiska tjänsten www.livelox.com för att utveckla sportens digitalisering. Tjänsten finns som molnlösning tillgänglig 24/7 för användare över hela världen.

KONTAKTPERSON

Magnus Tauvon, VD
0709-72 34 10 (växel: 018-472 10 00)
magnus.tauvon@knowit.se