OM UICUIC-PARTNER

Prevas AB

Prevas AB

Besöksadress: Kungsgatan 62, Uppsala
Telefon: 018 – 56 27 00

Prevas förbättrar världen på ingenjörers vis!

Alla som går UIC´s program, vill förbättra tillvaron för människorna på denna vår enda planet. Eftersom UIC tar in ett mycket brett spektrum av entreprenörer, blir det naturligtvis en stor palett med idéer; alltifrån tjänster som uppmuntrar folk att komma i form, till utveckling av avancerade analysinstrument som kan detektera sjukdomar. Och allt däremellan.

Oavsett om det är produkter eller tjänster som ska utvecklas, så kan vi på Prevas hjälpa till. Som teknikkonsulter jobbar vi med alla typer av kunder, från enmansföretag till LifeScience-jättar. Ibland gör vi enkla förstudier på några få timmar, andra gånger kör vi kompletta utvecklingsprojekt i 20-miljonersklassen. Ofta är vi med redan från start och hjälper våra kunder att göra kravspecifikationen, som ligger till grund för tid- och resursplaneringen, en mycket viktig del av affärsplanen.

Förutom att vi håller föredrag om utvecklingsprocessen, erbjuder vi alla som går UIC´s program en gratis halvdags konsultation, samt rabatterade timpriser. På så vis hjälper vi våra kunder att hjälpa sina kunder till en bättre värld.

Kontaktpersoner

Johan Bergsten
070 190 23 14
johan.bergsten@prevas.se