Prevas AB

Prevas förbättrar världen på ingenjörers vis!

Alla som går UIC´s program, vill förbättra tillvaron för människorna på denna vår enda planet. Eftersom UIC tar in ett mycket brett spektrum av entreprenörer, blir det naturligtvis en stor palett med idéer; alltifrån tjänster som uppmuntrar folk att komma i form, till utveckling av avancerade analysinstrument som kan detektera sjukdomar.

Och allt däremellan.

Prevas

Oavsett om det är produkter eller tjänster som ska utvecklas, så kan vi på Prevas hjälpa till. Som teknikkonsulter jobbar vi med alla typer av kunder, från enmansföretag till LifeScience-jättar. Ibland gör vi enkla förstudier på några få timmar, andra gånger kör vi kompletta utvecklingsprojekt i 20-miljonersklassen. Ofta är vi med redan från start och hjälper våra kunder att göra kravspecifikationen, som ligger till grund för tid- och resursplaneringen, en mycket viktig del av affärsplanen.

Förutom att vi håller föredrag om utvecklingsprocessen, erbjuder vi alla som går UIC´s program en gratis halvdags konsultation, samt rabatterade timpriser. På så vis hjälper vi våra kunder att hjälpa sina kunder till en bättre värld.

Specialerbjudande för UIC-företagare

Inom ramen för vårt samarbete med UIC erbjuder vi en halvdags fri teknisk och
produktstrategisk rådgivning i samband med uppstart av nya projekt/aktiviteter.

Vi erbjuder även rabatterade timpriser för UIC-företag.