OM UICUIC-PARTNER

PwC

PwC
Besöksadress: Klostergatan 9, Uppsala
Telefon: 010-212 61 60

PwC  Uppsala

Vi på PwC stöttar och handleder dig från att du får en idé, hela vägen genom bildandet av ett bolag och därefter genom företagets alla kommande faser. Vi kan hjälpa dig inom diverse olika ekonomiska frågor. Det kan t.ex. handla om:

  • Budget
  • Försäljning av bolag
  • Kapitalanskaffning
  • Löpande bokföring
  • Revision (som kvalitetssäkrar ditt bolags verksamhet)

Vår passion är att hjälpa små och medelstora tillväxtföretag varför vårt långvariga samarbete med UIC och dess inkubatorverksamhet är en självklarhet för oss. Med hjälp av våra 90 engagerade medarbetare i Uppsala och PwC:s övriga nätverk kan du få all tänkbar hjälp med din företagsresa. Vi har kunskapen, erfarenheten och alla de tjänster som du kan tänkas behöva.

Välkommen att höra av dig till oss!

Om PwC 

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 195 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Kontaktpersoner

Tobias Albing (auktoriserad revisor)
010-212 60 23
tobias.albing@pwc.com