OM UICUIC-PARTNER

PwC

PwC

Besöksadress: Klostergatan 9, Uppsala
Telefon: 010-212 61 60

Start-ups och tillväxtföretag är Sveriges framtid och vi på PwC drivs av att hjälpa dig att skapa, driva och utveckla ditt företag.

Hos oss kan du ex. få hjälp med:

 • Budget
  En resultat-, balans- och likviditetsbudget strukturerar, samlar och länkar samman historiska utfall med förväntningar vilket ger dig tydliga, användarvänliga rapporter av utfall jämfört med respektive budget. Dessutom ger den dig också ett bra beslutsunderlag och full kontroll över verksamheten.
 • Skatterådgivning
  Skatteregler är ofta snåriga att navigera i, de är krångligt formulerade och svåra att koppla till det egna företaget. Frågan är hur du som entreprenör ska tänka kring skattefrågor? Oavsett hur dina utmaningar ser ut kan vi på PwC hjälpa dig, dra nytta av vår erfarenhet och försäkra dig om att du hänger med i de skatteförändringar som hela tiden sker. Att ha en skatterådgivare innebär trygghet för dig som ägare, ditt bolag och din familj. T.ex. kan vi från början sätta upp rätt bolagsstruktur och titta på hur ägarna kan få en gynnsam beskattning.
 • Incitamentsprogram
  Kampen om kompetent arbetskraft blir allt mer intensiv och många företag behöver förnya sina strategier för att attrahera, motivera och belöna sina medarbetare. När vi skapar incitamentsprogram utgår vi från de beteenden ni vill uppmuntra, er utvecklingsfas och era framtidsutsikter samt aktieägar- och medarbetarperspektivet. Incitamentsprogram i form av bonus, optioner eller aktieprogram blir alltmer efterfrågat. Vi har gedigen erfarenhet från både små och medelstora företag i de flesta branscher.
 • Revision
  En revision är en oberoende granskning som visar hur väl dina rutiner fungerar, att alla intäkter redovisas och att inga utgifter finns som inte ska finnas. Revisionen identifierar därmed eventuella problem i företaget och kan hjälpa till att hitta rätt lösning på dem. Därför kan du också använda revisionen som ett verktyg för att utveckla ditt företag. Den hjälper dessutom till att kvalitetssäkra ditt bolags verksamhet.
 • Kapitalanskaffning
  Som oberoende finansiella rådgivare bistår vi med att identifiera och genomföra anpassade finansieringslösningar, för företag i olika skeden från uppstart till expansion.
 • Försäljning av bolag
  Vi på PwC kan ta ett helhetsansvar som projektledare av försäljningsprocessen från start till genomförande. Vårt arbete omfattar bland annat framtagande av företagspresentationer, finansiell analys, identifiera och kontakta köpare, due diligence, analys av bud, process-strategi, förhandlingar och upprättande av avtal. PwCs rådgivare underlättar ditt arbete med ”core business” och ger köpare trygghet i processen.

Med lagkrav, nya regleringar, snabb teknikutveckling och höga krav från kunder blir det många frågor som du som företagare kanske har svårt att hantera själv i takt med att frågorna blir allt komplexa och tempot allt högre. Därför utvecklar vi kontinuerligt tjänster inom olika områden som hjälper dig som företagare och ditt företag oavsett storlek och utmaningar. Nedan ser du några av dessa. Genom att klicka på länkarna kan du läsa mer om tjänsterna samt se film som beskriver dem närmare:

 

Nyckeltalsanalys
Passar dig som:

 • Har behov av att öka förståelsen för bolagets övergripande finansiella situation för att kunna ta välgrundade beslut framåt
 • Saknar en strukturerad och effektiv metod för finansiell konkurrent- och branschanalys
 • Behöver kartlägga vilka finansiella frågor bolaget bör prioritera framöver

Strategiformulering
Passar företag där:

 • Det finns osäkerhet kring bolagets situation och roll på marknaden
 • Det saknas tydlighet i vilka som är de centrala frågorna för bolaget att fokusera på framåt
 • Det finns osäkerhet kring roller och processer i strategiformuleringsarbetet

GDPR gap-analys
Passar företag som:

 • Behandlar personuppgifter som en del av verksamheten
 • Är osäkra på hur kraven i dataskyddsförordningen påverkar er
 • Känner er osäkra på vilka åtgärder som behöver vidtas för att möta kraven i dataskyddsförordningen
 • Har gjort ett arbete kopplat till GDPR, men är osäkra på om vidtagna åtgärder är tillräckliga

Momskollen
Passar företag som:

 • Har internationell försäljning av varor eller tjänster
 • Bedriver fastighetsförvaltning med uthyrning av lokaler eller bostäder
 • Har blandad verksamhet i momshänseende, det vill säga både momspliktig och momsfri verksamhet
 • Är moderbolag eller holdingbolag i en koncern

Värdesimulering
Passar företag som:

 • önskar ett redskap vid interna diskussionsunderlag inför kommande ägarförändringar
 • Vill förstå vad som driver värdet
 • vill jobba med att öka värdet

 

Kontakta oss på PwC i Uppsala om du vill veta mer

På PwC:s kontor i Uppsala finner du ca 50 medarbetare som har kännedom om det lokala näringslivet i Uppsala. Vi är specialister inom bland annat revision samt skatte- och affärsrådgivning och via oss kan du även få tillgång till vårt nationella nätverk, där vi i Sverige är totalt 2.800 medarbetare på 34 kontor, samt vårt internationella nätverk. Vår passion är att hjälpa entreprenörer samt små och medelstora tillväxtföretag - därför är vi partner till UIC.

 

Kontaktpersoner på PwC i Uppsala

Fatima Kashani (auktoriserad revisor)
010-213 24 09
fatima.kashani@pwc.com

Niclas Bergenmo (auktoriserad revisor)
010-212 60 33
niclas.bergenmo@pwc.com

Tobias Albing (auktoriserad revisor)
010-212 60 23
tobias.albing@pwc.com