Region Uppsala

Här växer kunskap och människor.

Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här.

Våra strategiska utvecklingsområden

  • En region för alla – Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna.
  • En nyskapande region – Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och kreativitet.
  • En hållbart växande region – Region Uppsala utvecklas med fokus på hållbarhet.

Region Uppsala gör det lättare för företag att starta och växa genom ekonomiskt stöd till, och i samverkan med, olika näringslivsfrämjande aktörer som Almi, UIC, Drivhuset, Coompanion, Connect, Green innovation Pak och STUNS (STUNS Energi & STUNS Life Science). Region Uppsala främjar också utmanings- och kunskapsdriven innovation som erbjuder lösningar på de samhällsutmaningar som pekas ut i Agenda 2030 – i samverkan mellan forskning, utbildning, näringsliv och offentliga organisationer.

Region Uppsala

Storgatan 27

Uppsala

018 – 611 00 00

region.uppsala@regionuppsala.se

regionuppsala.se