OM UICUIC-PARTNER

Region Uppsala

Region Uppsala

Besöksadress: Storgatan 27, Uppsala
Telefon: 018-611 00 00

Här växer kunskap och människor.

Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här.

Våra strategiska utvecklingsområden

  • En region för alla – Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna.
  • En nyskapande region – Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och kreativitet.
  • En växande region – Region Uppsala utvecklas med fokus på hållbarhet.

Region Uppsala gör det lättare för företag att starta och växa genom ekonomiskt stöd till olika näringslivsfrämjande aktörer som Almi, UIC, Drivhuset, Coompanion, Connect, Green innovation Pak och STUNS (STUNS Energi & STUNS Life Science).