RegSmart

RegSmart Life Science är ett konsultföretag inom registrering av läkemedel och medicintekniska produkter, med bred erfarenhet av regulatoriska frågor och god vetenskaplig kompetens inom området.

Vi tror att framsteg inom forskning och utveckling bäst sker i team, där vår uppgift är att bidra med den regulatoriska kompetensen. Genom att ta in regulatoriska och kliniska aspekter tidigt i ett projekt, kan vägen mot och tiden till marknad förkortas. Alla projekt är olika och det finns sällan några standardlösningar för de utmaningar man ställs inför inom produktutveckling. Alla kan läsa regulatoriska riktlinjer, det är vårt jobb är att läsa mellan raderna och använda gällande regulatorisk praxis utifrån de vetenskapliga möjligheter som varje enskilt projekt har.

Vi hjälper dig att se in i framtiden och förutspå kommande regulatoriska förväntningar.

RegSmart_logo

RegSmarts tjänster och produkter

Läkemedel

 • Råd om utveckling av en TPP (Target Product Profile)
 • Regulatoriska strategier för läkemedelsutveckling
  • råd om klinisk, pre-klinisk och farmaceutisk utveckling och tillhörande dokumentation
  • råd om regulatoriska vägval och legal bas för godkännande
  • råd och strategier för vetenskaplig och regulatorisk rådgivning hos myndigheter
  • gap-analys av klinisk, pre-klinisk och farmaceutisk dokumentation och föreslaget utvecklingsprogram jämfört med regulatoriska krav
  • strategier för särläkemedel
 • Kliniskt utvecklingsprogram

Medicintekniska produkter

 • Råd om regulatoriskt vägval och legal grund för att ta en produkt till marknaden
 • Råd om klassificering och specificering av det avsedda ändamålet för medicintekniska produkter och produkter för in vitro-diagnostik
 • Identifiering av krav och dokumentation som behövs för att uppfylla det tillämpliga regelverket
 • Gap-analys av dokumentation jämfört med krav enligt nya europeiska regelverket (Förordningen om medicintekniska produkter, MDR, respektive Förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, IVDR)

Generellt:

 • Operativt stöd som en del av projektgruppen
 • Support vid ansökningar för klinisk prövning
 • Support vid ansökan till anmält organ
 • Projektledning
 • Support med övervakning av produkter som släppts ut på marknaden

RegSmart

Eklundshovsvägen 5

Uppsala

info@regsmart.se

regsmart.se

Robert Hägerkvist

Kontakt för UIC-bolagen

robert.hagerkvist@regsmart.se

0730 – 77 46 92

Agneta Larhed

Affärsutveckling

072-74 67 350

Marie Gårdmark
VD

076-527 62 65

Erbjudande för UIC-bolag från RegSmart

RegSmart erbjuder UIC-företag en genomlysning av företagets projekt ur ett regulatoriskt perspektiv. Ni skickar kort bakgrundsinformation till RegSmart, en eller två konsulter med olika inriktning läser in sig på informationen, vi träffas för en diskussion och sammanfattning. Omfattning: förberedelse ca 2 timmar per konsult, möte ca 2 timmar. Efter denna fria konsultation som gäller för UIC-företag erbjuds 10% nedsatt pris på efterföljande uppdrag